Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 3 | 21-27

Article title

Olympic combat sports research output in the Web of Science: a sport sciences centered analysis

Content

Title variants

PL
Wyniki badań dotyczące olimpijskich sportów walki opublikowane na platformie Web of Science: analiza obejmująca nauki przyrodnicze

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background and aim. The Olympic Games are the world’s most important sport competition, and Sport Sciences have been regarded to play an important role for sport success at the Olympics. The combat sports of boxing, fencing, judo, taekwondo and wrestling represent 20-25% of all medals disputed in this competition, and karate will be included Tokyo Olympic Games in 2020. In this context, this study aimed at describing the scenario of scientific research on Olympic combat sports in the Sport Sciences field. Methodology. Data search was performed in the area of Sport Sciences of the Web of Science core collection database. The variables selected for analysis were total number of publications, h-index, citations analyses and top ten types of documents, countries, research institutions, languages and journals. Results. A total of 2,752 publications were retrieved, achieving an h-index of 74, 34,255 citations and an average of 12.45 citations per item. The research was mainly published in English (95.35%), in article form (75.14%) and in the United States of America (27.87%), while the University of Sao Paulo (4.69%) and Medicine and Science in Sports and Exercise (11.56%) were respectively the institution and the source leading their top ten lists. Conclusion. Combat sports literature indexed in the Web of Science database amounted to nearly 1% of the Sport Sciences research area, showing that this field of study is still starting to consolidate. The connection between sport practice and research, the indexation of more combat sports journals, and the increase in the number and collaborations among researchers are suggested as potential ways to strengthen combat sports research.
PL
Tło i cel. Igrzyska Olimpijskie są najważniejszym wydarzeniem sportowym na świecie, a „nauki o sporcie” przyczyniają się do osiągnięcia tam sukcesu sportowego. 20-25% wszystkich medali w tych zawodach przyznawanych jest w sportach walki, boksie, szermierce, judo, taekwondo i zapasach. Natomiast karate zostanie włączone do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. W związku z tym badanie miało na celu opisanie scenariusza badań naukowych dotyczących olimpijskich sportów walki w obrębie nauk sportowych. Metody. Wyszukiwanie danych zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk o sporcie na podstawie bazy danych z Web of Science. Zmiennymi wybranymi do analizy były: całkowita liczba publikacji, indeks-h, analizy cytowań i dziesięć najważniejszych typów dokumentów, krajów, instytucji badawczych, języków i czasopism. Wyniki. Łącznie pobrano 2 752 publikacji, uzyskując indeks-h w 74, 34255 cytowań i średnio 12,45 cytowań na pozycję. Badania zostały opublikowane głownie w języku angielskim (95,35%), w formie artykułu (75,14%) oraz w Stanach Zjednoczonych (27,87%), podczas gdy Uniwersytet w Sao Paulo (4,69%) oraz Medycyna i Nauka w Sporcie i Ćwiczeniach (11,56%) to instytucja i źródło prowadzące na liście dziesięciu najlepszych. Wniosek. Literatura sportowa walki indeksowana w bazie danych Web of Science wyniosła prawie 1% obszaru badań Nauk o Sporcie, co wskazuje, że ten kierunek studiów wciąż się konsoliduje. Związek między praktyką sportową a badaniami, indeksacja większej liczby czasopism o sportach walki oraz współpraca naukowców, są wskazywane jako potencjalne sposoby umocnienia badań nad sportami walki.

Year

Volume

18

Issue

3

Pages

21-27

Physical description

Contributors

  • University of Sao Paulo (Brazylia)
  • Universidad de Leon, Leon (Hiszpania)
  • Universidad de Leon, Leon (Hiszpania)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f0ac42d-8969-4982-9bc5-4f18e3834bdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.