PL EN


2015 | 36 | 2 | 73-79
Article title

Klaus Michael Meyer-Abich on ecological Revolution

Content
Title variants
PL
Klaus Michael Meyer-Abich o rewolucji ekologicznej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten nawiązuje wprost do postulatu rewolucji cywilizacyjnej na rzecz ochrony wielorako zagrożonej przyrody, przedstawionego przez Klausa Michaela Meyer-Abicha głównie w książce Revolution for Nature, gdzie wyjaśnia on holistyczną alternatywę dla światopoglądu Zachodu oczarowanego niedoskonałym Oświeceniem. Rozwiązanie i zakończenie tak zwanego kryzysu ekologicznego może przyjść tylko, jeśli ludzie uznają swoją odpowiedzialność wobec wszystkiego, co jest w przyrodzie. Praktyczna filozofia przyrody wyznacza takie perspektywy rozwoju ludzkości, których motywem przewodnim stają się zasady fundujące i stabilizujące etos ekologicznego jej przetrwania. K. M. Meyer-Abich mówi o zasadzie pokoju, w tym o pokoju z człowiekiem, który jest pierwszym krokiem na drodze do pokoju z przyrodą.
EN
This article refers to K. M. Meyer-Abich’s concept of ecological revolution mainly presented in his book “Revolution for Nature”, where the author explained the idea of a holistic alternative to the Western world-view which remains under the questionable influence of the Enlightenment. The solution and termination of the so-called ecological crisis can only be achieved if people recognize their responsibilities towards all things in nature. Practical philosophy of nature determines such perspectives of human development, which are based on the principles founding and stabilizing the ethos of its ecological survival. K. M. Meyer-Abich talks about the principle of peace. This idea includes establishing peace with man, which is the first step towards establishing peace with nature.
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
73-79
Physical description
Dates
published
2015-05-31
Contributors
  • IEiB WFCh, UKSW, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f12168f-5cab-4e54-9fba-f856e484422d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.