PL EN


2010 | 4(74) | 59-63
Article title

Kalkulacja narzutów w cenie ofertowej polskich wykonawców budowalnych

Content
Title variants
EN
Questionnaire Survey Applying to Overheads and Profit in Estimating a Total Cost of Project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla inwestora zlecającego realizację robót budowlanych, zasadniczą kwestią jest cena, jaką zaproponuje wykonawca. W cenie, oprócz kosztów bezpośrednich (koszty robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu i środków transportu technologicznego), zazwyczaj uwzględnione są także narzuty, najczęściej koszty pośrednie i zysk. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących sposobów definiowania i kalkulacji narzutów uwzględnianych w cenie ofertowej, w tym kosztów pośrednich i zysku, przez polskich wykonawców budowlanych. Wyniki badań wskazują, że większość wykonawców kalkuluje narzuty tradycyjnie, czyli wskaźnikowo. Są to jednak w zdecydowanej większości wskaźniki własne, coraz częściej dostosowywane indywidualnie do przedsięwzięcia. Również podstawy naliczania kosztów pośrednich i zysku są w coraz większym stopniu różnicowane przez wykonawców.
EN
The paper presents results of a questionnaire survey applying to ways of defining overheads and prof t carried out among Polish contractors. The purpose of the research was recognizing current methods and principles of indirect cost and prof t estimating. As well as comparing them with results of carried out in 2004 similar research.
Year
Issue
Pages
59-63
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Politechnika Krakowska, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
  • Politechnika Krakowska, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
References
  • Górecki J., Analiza struktury kosztów w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, Czasopismo Techniczne, 1-B/2010.
  • Kosecki A., Leśniak A., Kalkulacja kosztów pośrednich robót budowlanych. Przegląd budowlany 6/2002.
  • Plebankiewicz E., Leśniak A., Badania narzutów uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego, Przegląd Budowlany, luty 2005.
  • Plebankiewicz E., Podstawy kosztorysowania robót budowlanych - pomoc dydaktyczna. Wydawnictwo PK, Kraków 2007.
  • Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, 2005.
  • Tebin H. I., Pricing tenders for construction, Cost Engineering, 51/1 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f1bf397-a287-45e7-adc6-7a7346037a47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.