Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 19 | 1 | 91-101

Article title

On new immunization strategies under random shocks on the term structure of interest rates

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Nowe strategie uodpornienia przy losowych zaburzeniach struktury terminowej stóp procentowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
We introduce new measures of immunization such as exponential duration referring, in particular, to Fong and Vasiček [7], Nawalkha and Chambers [14], Balbás and Ibáñez [2], and Balbás et al. [3], but under the assumption of multiple shocks in the term structure of interest rates. These shocks are given by a random field. The cases of a single and multiple liabilities are discussed separately.
PL
Przedstawiamy nowe strategie immunizacji portfela przy założeniu wielokrotnych zaburzeń struktury terminowej stóp procentowych, gdzie zaburzenie jest opisane za pomocą sumy pewnego wielomianu i pola losowego [13]. Sformułowano twierdzenia dla ogólnej postaci pola losowego, a w przykładzie analizuje się przypadek płachty Browna. Przy kilku rodzajach zaburzeń struktury terminowej stóp procentowych rozważono zarówno przypadek jednego, jak i wielu zobowiązań [11]. Ponieważ rozważano różne postaci zaburzeń, otrzymano różne dolne oszacowania wartości strumienia pieniężnego (jako różnica aktywów i pasywów) w chwili H (horyzont inwestycyjny), gdy pojawią się zaburzenia. W konsekwencji strategie uodpornienia zawierają nowe miary ryzyka jak np. wykładniczy czas trwania.

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

91-101

Physical description

Contributors

 • Center of Mathematics and Physics, Technical University of Łódź; al. Politechniki 11, 90-924 Łódź; Institute of Mathematics, Technical University of Łódź, Poland
 • Institute of Mathematics, Technical University of Łódź; Wólczanska 215, 93-005 Łódź, Poland

References

 • ADLER R.J., TAYLOR J.E., Random Fields and Geometry, Springer, New York 2007.
 • BALBÁS A., IBÁÑEZ A., When can you immunize a bond portfolio?, Journal of Banking & Finance, 22, 1998, pp. 1571–1594.
 • BALBÁS A., IBÁÑEZ A., LÓPEZ S., Dispersion measures as immunization risk measures, Journal of Banking & Finance, 26, 2002, pp. 1229–1224.
 • CHAMBERS D.R., CARLETON W.T., MC ENALLY R.W., Immunizing default-free bond portfolios with duration vector, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23, 1988, pp. 89–104.
 • CRACK T.F., NAWALKHA S.K., Interest rate sensitivities of bond risk measures, Financial Analysts Journal, 56, 2000, pp. 34–43.
 • GOLDSTEIN R.S., The term structure of interest rates as a random field, Review of Financial Studies, 13 (2), 2000, pp. 365–384.
 • FONG H.G., VASIČEK O.A., A risk minimizing strategy for portfolio immunization, Journal of Finance 39, 1984, pp. 1541–1546.
 • ILMANEN A., How well does duration measure interest rate risk? Journal of Fixed Income, l, 1992, pp. 43–51.
 • KALUSZKA M., KONDRATIUK-JANYSKA A., On duration-dispersion strategies for portfolio immunization, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 177, 2004, pp. 191–202.
 • KALUSZKA M., KONDRATIUK-JANYSKA A., On risk minimizing strategies for default-free bond portfolio immunization, Applicationes Mathematicae, 31, 2004, pp. 259–272.
 • KONDRATIUK-JANYSKA A., KALUSZKA M., Asset/liabilities Portfolio Immunization as an optimization problem, Control and Cybernetics, 35, 2006, pp. 335–349.
 • KENNEDY D.P., The term structure of interest rates as a Gaussian random field, Mathematical Finance, 4, 1994, pp. 247–258.
 • KIMMEL R.L., Modeling the term structure of interest rates: A new approach, Journal of Financial Economics, 2002, pp. 1–41.
 • NAWALKHA S.K., CHAMBERS D.R., An improved immunization strategy; M-absolute, Financial Analysts Journal, 52, 1996, 69–76.
 • NAWALKHA S.K., CHAMBERS D.R. (eds.), Interest Rate Risk Measurement and Management, Institutional Investor, Inc., New York 1999.
 • PRISMAN E.Z. SHORES M.R., Duration measures for specific term structure estimations and applications to bond portfolio immunization, Journal of Banking & Finance, 12, 1988, pp. 493–504.
 • SOTO G.M., Immunization derived from a polynomial duration vector in the Spanish bond market, Journal of Banking & Finance, 25, 2000, pp. 1037–1057.
 • VAN MARCKE E., Random Fields: Analysis and Synthesis, MIT Press, Cambridge 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f2809e7-d285-42ef-a9bd-b443967e2b5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.