PL EN


2014 | 5 | 4 | 1-16
Article title

Superkomputery do wspomagania procesów
 gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora bankowego

Content
Title variants
EN
Supercomputers for aiding economic processes
 with reference to the financial sector
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono wykorzystanie superkomputerów do wspomagania procesów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Odniesiono się do wybranych projektów wspierających rozwój gospodarczy w oparciu o superkomputery. W szczególności zaproponowano zastosowanie HPC do implementacji wybranych metod sztucznej inteligencji w bankowości, w tym oceny ryzyka wybranych przedsięwzięć. Zaproponowane podejście umożliwia znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym banków, poprzez dodanie zaawansowanych funkcjonalności.
EN
The article discusses the use of supercomputers to support business processes with particular emphasis on the financial sector. A reference was made to the selected projects that support economic development. In particular, we propose the use of supercomputers to perform artificial intelligence methods in banking. The proposed methods combined with modern technology enables a significant increase in the competitiveness of enterprises and banks by adding new functionality.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f2c045f-fd84-4ee0-b6ce-8a622fd65fcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.