PL EN


2010 | 1 | 1 | 219-223
Article title

Lecturer and authority

Content
Title variants
PL
Wykładowca i jego autorytet
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of education today is to foster in young people trust to dynamic knowledge, understanding the need for development of their creative capabilities. Lecturer’s work is versatile, humane and rich in content, it requires profound preparedness and assumes many aspects. One of the important values in estimating the personality of a lecturer is their authority as a component sign of this profession. Authority of a lecturer is an integral description of his professional, pedagogical and personality meaningfulness in a collective, which is revealed through their interaction and relationships with colleagues and students and influences the efficiency of educational-upbringing process.
PL
Celem współczesnej edukacji jest to, aby młodzi ludzie pokładali ufność prowadzenia ich do poznawania dynamicznej wiedzy, rozumienia potrzeby rozwoju ich zdolności twórczych. Praca wykładowcy jest wszechstronna i bogata w humanistyczne wartości, a to wymaga głębokiego przygotowania w wielu aspektach. Jedną z ważnych wartości w jej ocenie jest osobowość wykładowcy, w tym autorytet jako składowy znak tego zawodu. Autorytet wykładowcy jest integralnym komponentem jego przygotowania zawodowego, pedagogicznego i wagi osobowości w grupie. Jest on ujawniany przez współdziałanie i relacje z innymi wykładowcami i studentami oraz wpływa na jakość procesów nauczania i wychowania.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
219-223
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. (2006), Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. – К.: ТОВ „Філ-студія”, – С. 33.
  • Стахневич В.І. (2008), Формування сучасного педагога аграрного ВНЗ в умовах післядипломної освіти // Актуальні питання та інноваційний розвиток ступеневої освіти та дорадництво в сільськогосподарському виробництві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Видавничий центр НАУ. – С. 104.
  • Шейко С. (2005), Національні та загальнолюдські засади реформування сучасної вищої освіти в Україні // Вища освіта. – № 3. – С. 32–39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f3dc904-7532-4884-9590-30d7eb0eaa9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.