PL EN


2014 | 6/2014 | 151-160
Article title

Czynniki ułatwiające przejście dziecka przez proces rozwodowy rodziców

Authors
Title variants
EN
Factors facilitating passing the child through a divorce trial of parents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzisiejsza rzeczywistość uwidocznia znaczące przemiany w funkcjonowaniu rodziny, ale również zmiany w makrostrukturze społecznej. Implikują one tworzenie się współcześnie nowego modelu funkcji, struktury i wartości życia rodzinnego. Wyrazem tych zmian jest także nasilanie się sytuacji kryzysowych i wzrost konfliktowości wewnątrzrodzinnej i wewnątrzmałżeńskiej prowadzący w efekcie do rozpadu podstawowego środowiska życia dziecka. Niniejszy artykuł stanowi próbę wyróżnienia czynników, które mogłyby ułatwić dziecku przejście przez proces rozwodowy rodziców.
EN
Today’s reality is showing meaning transformations in functioning of the family, but also the change in the social macrostructure. They are entailing the formation in our times of the latest model of the function, the structure and the value of the family life. Also intensifying is a word of these changes of contingencies and increase in the combativeness inside family and in the marriage driver in the end to the disintegration of the essential environment of the life of the child. The present article constitutes the attempt to distinguish factors which could facilitate passing by a divorce trial parents for the child.
Year
Issue
Pages
151-160
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków.
 • Bohannan P. (1970), The six stadions of divorce. W: Bohannan P. (ed.), Divorce and after, New York, Dubleday, cyt. za M. Beisert, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Wyd. Fundacja Humaniora, Poznań 2000.
 • Corman A. (2007), Rozwód doskonały, Kraków.
 • Cudak H. (2011), Edukacja prorodzinna młodzieży jako przyszłych rodziców, „Pedagogika Rodziny”, nr 1(3).
 • Cudak H. (2005), Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Toruń.
 • Cudak H. (2011), Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Toruń.
 • Cudak S. (2007), Pedagogika rodziny, Kielce.
 • Czeredrecka A. (2010), Rozwód a rywalizacja w opiekę nad dziećmi, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa.
 • Czeredrecka A., Jaśkiewicz-Obydzińska T. (1996), The factors Neutralising Development Disorders in Children from Broken Families. W: G. Davies, S. Lloyd-Bostock, M. Mc Muran, C. Wilson (eds.), Psychology, Law and Criminal Justice, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Drzewiecki M. (2004), Rozwód i separacja, Warszawa.
 • Farnicka M., Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein), „Problemy Rodziny”, nr 2–3
 • Forma P. (2007), Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny jako instytucja wspierająca rodzinę.
 • W: B. Matyjas, R. Stojecka-Zuber (red.), Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, Wyd. AŚ, Kielce.
 • Herbert M. (2005), Rozwód w rodzinie, Gdańsk.
 • Matyjas B. (2008), Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Żak, Warszawa.
 • Prajsner M. (2002), Rodzina dysfunkcyjna, „Remedium”, nr 5.
 • Rocznik Demograficzny 2013.
 • Wallerstein J., Blakeslee S. (2005), Rozwód, a co z dziećmi, Wyd. Z i S-ka, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f3de2f6-6aa5-457d-96c7-8ab6c6e28774
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.