PL EN


2012 | 13 | 157-175
Article title

„Za głęboka woda” – absurdy w pomocy społecznej dostrzegane przez pracowników socjalnych

Title variants
EN
"Water too Deep" – Absurdities in Social Welfare Perceived by Social Workers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On the basis of opinions provided by social workers the authoress presents absurdities regarding social welfare perceived by specialists in their everyday professional practice. The authoress confronts the image of the social worker profession that emerges from the Act on Social Assistance with the literature on the subject and practitioners’ experience, which involves performing numerous tasks, accommodating many contrary duties and overcoming many difficulties in the daily practice that result from legally and institutionally imposed procedures. The authoress selects five absurdities concerning the areas of assistance in social work as provided by the specialists: statutory overload of tasks and functions of the social worker profession; creation of internal barriers in social welfare institutions; lack of health care and no protection of social workers’ lives; overload of excessive social expectations; and passing the limits of one’s own professional competencies.
Year
Volume
13
Pages
157-175
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, Poland, alicja.cze@gmail.com
References
 • Ablewicz K., Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998.
 • Becelewska D., Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Katowice 2004.
 • Brągiel J., Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego, [w:] Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, red. J. Brągiel, A. Kurcz, Opole 2002.
 • Czekaj K., Niesporek A., Wódz K., Przeobrażenia pomocy społecznej w Polsce a potrzeby edukacji w obszarze pracy socjalnej, [w:] Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, red. E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski, Katowice 2000.
 • Kargulowa A., Kierunki badań nad poradnictwem zawodowym, [w:] Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. B. Wojtasik, Wrocław 2001.
 • Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006.
 • Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław 1998.
 • Mikulski J., Zawód – pracownik socjalny, „Człowiek w Pracy i w Osiedlu”, Biuletyn TWWP, 1978, nr 6/76/XVIII.
 • Służby socjalne, społeczne i zatrudnienia, [w:] Przewodnik po zawodach, t. 2, MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Straś-Romanowska M., Hermeneutyka w psychologicznych badaniach jakościowych, [w:] Hermeneutyka a psychologia, red. A. Gałdowa, Kraków 1997.
 • Wieloaspektowość pracy socjalnej, red. B. Wojtasik, Wrocław 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f3e61cf-55a3-4df0-8098-981e08c62a43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.