PL EN


2010 | 9 | 209-219
Article title

Nazwania sakramentu chrztu w Kazaniach Piotra Skargi

Content
Title variants
EN
The names of the sacrament of baptism in Piotr Skarga’s sermons
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article shows the names of the sacrament of baptism used in Piotr Skarga’s sermons. The analyzed material has been taken from Kazania o siedmi sakramentach published in 1600 in Krakow by A. Piotrowczyk publishing house, whereas the comparative material has originated from Słownik polszczyzny XVI wieku and other publications about religious language, which are enumerated in the bibliography. The analysis of the materials shows that Skarga has not created new names for the sacrament of baptism. They have the same forms as in the Bible or in the papers of Church Fathers, namely baptism, the sacrament of the baptism. The preacher uses also comparisons and metaphors, eg. bath-house, revival, circumcision.
Keywords
Year
Volume
9
Pages
209-219
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2010
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bańkowski A., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000.
 • Birkowski F., Mowa pogrzebowa, w: Skargowskie pokłosie. Na 400-letnią rocznicę urodzin ks. Piotra Skargi Towarzystwa Jezusowego 1536–1612–1936, red. T. Bzowski, Chyrów-Konwikt 1936.
 • Czarnecki T., Najstarsze polskie słownictwo religijne o rodowodzie niemieckim, w: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk 1999.
 • Karpluk M., Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej, Kraków 2001.
 • Katolicki katechizm dorosłych. Wyznanie wiary Kościoła, wydany przez Niemiecką Konfederację Biskupów, Poznań 1987.
 • Katolicyzm a–z, red. Z. Pawlak, Poznań 1999.
 • Klich E., Polska terminologia chrześcijańska, Poznań 1927.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
 • Korolko M., Między retoryką a teologią. O kunszcie estetycznym staropolskich kazań (rekonesans), w: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak, Lublin 1993.
 • Mecherzyński K., Historia wymowy w Polsce, t. II, Kraków 1858.
 • Paluszak-Bronka A., Czachorowska M., Językowy obraz innowiercy w Kazaniach księdza Piotra Skargi. Wyraz nietolerancji wyznaniowej w XVI w., w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź 1999.
 • Paluszak-Bronka A., Językowy obraz szatana w kazaniach księdza Piotra Skargi, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 2003, t. 2.
 • Paluszak-Bronka A., Nazwania sakramentu Eucharystii w kazaniach księdza Piotra Skargi, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 2005, t. 4.
 • Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.
 • Romaniuk K., Sakramentologia biblijna. Zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy, Warszawa 1991.
 • Schneider T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, tłum. bp J. Tyrawa, Wrocław 1995.
 • Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówa, Warszawa 1958.
 • Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, Warszawa 1959.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, kartoteka w Toruniu.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1966 i n.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1953 i n.
 • Winiarska I., Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f4c3204-58cb-4fb1-9cbe-cea95e3d84f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.