PL EN


2012 | 2 |
Article title

Księgozbiór i działalność Biblioteki Slawistyki UŁ

Content
Title variants
EN
Collection and activities of Slavonic Studies Library, University of Lodz Marzena Zawodzińska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie działalności i księgozbioru Biblioteki Slawistyki, która jest sekcją Biblioteki Polonistycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka przedstawia krótki zarys historii biblioteki, jej profil i kolekcje. Biblioteka oficjalnie istnieje od 1 lutego 2005, gromadzi publikacje z języka bułgarskiego, chorwackiego, serbskiego i literatury słoweńskiej, różne inne źródła dotyczące przekładoznawstwa, językoznawstwa, teorii literatury i historii krajów południowosłowiańskich. Zbiory biblioteki są dostępne dla pracowników, absolwentów studiów podyplomowych i doktorantów Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W ciągu kilku miesięcy biblioteka najprawdopodobniej przestanie działać jako oddzielna jednostka i stanie się częścią jednej wielkiej biblioteki wydziałowej.
EN
The purpose of this article is to characterize the activities and the collection of books of the Slavonic Studies Library, which is a division of the Polish Studies Library of the Philological Faculty of the Lodz University. The author presents a short outline of the library’s history and its profile and collections. The library has officially existed since February 1st, 2005, and has gathered Bulgarian, Croatian, Serbian, and Slovene literature and various other publications concerning translating studies, linguistics, theory of literature and history of the South Slavic countries. The library’s collections are accessible to the staff, graduate, postgraduate and doctoral students of the Slavonic Studies Department of the Lodz University. In several months, the library will most likely stop functioning as a separate unit and will become a part of one, large departmental library.
Year
Issue
2
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f4ff637-3304-4c69-b493-d10485639306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.