PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 61-67
Article title

Self Biography

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
61-67
Physical description
Contributors
References
 • Cyrański B., (2012), Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej [Axiological foundations of Helena Radlińska’s social pedagogy. An example of the application of hermeneutic interpretation] Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lepalczyk I., (2001), Helena Radlińska. Życie i twórczość [Helena Radlińska. Life and Works], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E., (2001), Helena Radlińska (1879–1954) – Poland. A Portrait of the Person, Researcher, Teacher and Social Activist, „European Journal of Social Work”, No. 2.
 • Lepalczyk I., Skibińska W., (1974), Helena Radlińska. Kalendarium życia i pracy [Helena Radlińska. Life and work timeline], „Roczniki Biblioteczne”, z. 1–2.
 • Lepalczyk I., Wasilewska B. (red.), (1994/1995), Helena Radlińska. Człowiek i wychowawca [Helena Radlińska. A person and an educator], Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa.
 • Mazurkiewicz A.E., (1983), Sprawność działania socjalnego w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej [The efficiency of social action in the social pedagogy of Helena Radlińska], Ossolineum, Wrocław.
 • Radlińska. Nauka i zaangażowanie. Wystawa online www.radlinska.pl
 • Szot B., (2002), Dwa światy Radlińskiej. Współpraca prof. Heleny Radlińskiej ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK w Warszawie w latach 1939–1945 [Two worlds of Radlinska. The cooperation of prof. Helena Radlińska with the Congregation of Ursulines of the SJK in Warsaw, 1939-1945], AWP, Milanówek.
 • Theiss W., (1997), Radlińska, wyd. 2 [Radlinska 2nd Edition], Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Theiss W., (2015), Wychowanie i niepodległość. Idea polskiej szkoły w publicystyce społeczno-oświatowej Heleny Radlińskiej (1907–1918) [Education and the Independence. Helena Radlinska’s idea of a Polish school in socio-educational journalism (1907–1918)], „Polska Myśl Pedagogiczna”, nr 1.
 • Theiss W., (2017), Udział Heleny Radlińskiej w europejskim ruchu społeczno-pedagogicznym (1918–1939) [Helena Radlinska’s participation in European socio-pedago-gical movement (1918–1939)], „Society Register” nr 1(1).
 • Theiss W. (oprac.), (2006), Korespondencja Heleny Radlińskiej z Ryszardem Wroczyńskim (w latach 1946–1954) [Correspondence of Helena Radlińska with Ryszard Wroczyński (in 1946–1954)] „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 • Theiss W. (red.), (1997), Listy o pedagogice społecznej. Helena Radlińska, Aleksander Kamiński, Adam O. Uziembło [Letters on social pedagogy. Helena Radlińska, Aleksander Kamiński, Adam O. Uziembło] Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Witkowski L., (2014), Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu, idei i wychowania [Invisible environment. Holistic pedagogy of Helen Radlinska as a critical ecology of mind, concept and upbringing], Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 • Wroczyński R., (1961), [wstęp] Helena Radlińska – działalność i system pedagogiczny [Introduction: Helena Radlińska - activity and pedagogical system], [w:] Radlińska H., Pedagogika społeczna, Pisma pedagogiczne, t. 1, Ossolineum, Wrocław.
 • Wroczyński R., (1980), Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej na tle polskiej myśli wychowawczej Drugiej Rzeczypospolitej [Social pedagogy of Helena Radlinska and the Polish educational thought of the Second Polish Republic] „Człowiek w Pracy i w Osiedlu”, nr 2–3.
 • Żukiewicz A., (2009), Wprowadzenie do pracy społecznej. Odniesienia do społecznope-dagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej [Introduction to social work. References to the socio-pedagogical reflection of Helena Radlińska] Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f536a6c-5eb0-42ec-b567-58efa238625d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.