PL EN


2015 | 1 | 99-116
Article title

Sport Corporate Responsibility jako cel funkcjonowania klubów piłkarskich

Content
Title variants
EN
Sport Corporate Responsibility as a goal of functioning of football clubs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie roli i zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności współczesnych profesjonalnych klubów piłkarskich. Specyfika podejmowanej przez nie aktywności gospodarczej powoduje, że wdrażane rozwiązania z dziedziny CSR wydają się mieć szerszy wymiar od podobnych działań realizowanych przez typowe przedsiębiorstwa komercyjne. W powiązaniu z szeregiem unikalnych cech sportu jako zjawiska społeczno-kulturowego oraz różnorodnością oczekiwań interesariuszy klubów piłkarskich daje to potencjalną możliwość kreowania swoistego modelu społecznej odpowiedzialności biznesu przez sport, określanego mianem Sport Corporate Responsibility.
Year
Volume
1
Pages
99-116
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Analizy i Strategii Przedsębiorstwa,Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź,, michal.comporek@o2.pl
References
 • Babiak K., Wolfe R. (2009), Determinants of Corporate Social Responsibility in Professional Sport: Internal and External Factors, „Journal of Sport Management”, No. 23.
 • Bruch H., Walter F. (2005), The keys to rethinking corporate philanthropy, „MIT Sloan Management Review”, No. 47(1).
 • Buhler A. (2006), Football as an international business – an Anglo-German comparison, „European Journal for Sport and Society”, No. 3(1), Plymouth.
 • Donaldson T., Preston L. E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 1.
 • Duraj J. (2004), Wymiary analityczne społecznej odpowiedzialności. „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu (2014), Ernst & Young Global Limited, Warszawa.
 • Freeman R. E., Reed D. J. (1983)., Stakeholders and Shareholders: A New perspective on Corporate Governance, „California Management Review”, Vol. XXV, No. 2.
 • Freeman R. E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Głodowski M. (2010), Wycena klubu piłkarskiego na przykładzie Juventus Turyn, w: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Panfil M., Szablewski A. (red.), Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Hausner J. (2008), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO, Kraków.
 • Jenkins H. (2012), CSR in Sport: Investigating environmental sustainability in UK Premier League Football Clubs,. „Working Paper Series”, No. 68, Cardiff University, Cardiff.
 • Judycki S. (2008), Filozofia Sportu, http://www.kul.pl/files/57/wydzial/ judycki/filozofia_sportu.pdf.
 • Jurek M., Kornacka D. (2000), Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
 • Kott A. (2005). The philanthropic power of sport, Foundation News & Commentary.
 • Long J., Robinson P. (2006), Football’s ability to combat social exclusion, „Malaysian Journal of Sport Science and Recreation”, No. 2(1).
 • Madrigal, R. (1995), Cognitive and affective determinants of fan satisfaction with sporting event attendance, „Journal of Leisure Research”, No. 27.
 • Panfil R. (2005), Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie, Warszawa.
 • Reiche D. (2013), Drivers behind corporate social responsibility in the professional football sector: a case study of the German Bundesliga, „Soccer & Society”, Routledge.
 • Raport Bundesliga 2014 – piłki, bramki, finanse XI, Ernst & Young.
 • Rosca V. (2011), Corporate Social Responsibility In English Football: History And Present, „Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society”,Vol. 6,No. 2,Academy of Economic Studies, Bucharest.
 • Ryan L. V., Sójka J. (1997), Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „Wdrodze”, Poznań.
 • Rybiak M. (2001), Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Schulze-Marmeling D. (2000), Fußball. Zur Geschichte eines globalen Sports, Verlag Die Werkstatt GmbH, Göttingen.
 • Smith A., Westerbeek H. M. (2007), Sport as a Vehicle for Deploying Corporate Social Responsibility, „The Journal of Corporate Citizenship”, No. 25.
 • Sznajder M. (2013), Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), „Economics and Management”, nr 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Van Ballegoyen A. (2003), The strategic value of CSR. Learning from the FA Premier League, Drukkerij Jubels, Amsterdam.
 • Walters G., Tacon R. (2011), Corporate Social Responsibility in European Football. A report funded by the UEFA Research Grant Programme, Birkbeck, University of London.
 • Wann D. L., Branscombe N. R. (1991). The positive social and self concept consequences of sports team identification, „Journal of Sport and Social Issues”, No. 4.
 • Wright, G. (1999), Sport and Globalisation, „New Political Economy”, No. 2.
 • Zuzek D. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 21, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f53cfef-1f24-4b6a-ac7c-134362967526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.