PL EN


2016 | 13 | 89-98
Article title

DOŚWIADCZANIE PRZEMOCY PRZEZ MĘŻCZYZN W SYTUACJI KONFLIKTU RODZINNEGO – PERSPEKTYWA BADAWCZA

Authors
Content
Title variants
EN
VIOLENCE EXPERIENCED BY MEN IN A FAMILY CONFLICT – RESEARCH PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko przemocy domowej, chociaż dość powszechnie dyskutowane w naukach społecznych, w zdecydowanej większości traktowane jest nadal jako typowy dla płci męskiej przejaw zachowania. Jednak zmiany zachodzące w systemie ról płciowych oraz nowy wizerunek męskości, w którym akcentuje się równość mężczyzn i kobiet we wszystkich sferach życia społecznego, powoduje wzrost zainteresowania zjawiskami przełamującymi schematy dotyczące oceny relacji męsko–damskich. W prezentowanych rozważaniach podjęto próbę charakterystyki sytuacji mężczyzn doświadczających przemocy ze strony swoich partnerek w sytuacji konfliktu rozwodowego. Szczególną uwagę zwrócono na formy i źródła aktów przemocy wobec mężczyzn oraz sposoby radzenia sobie przez nich z faktem bycia ofiarami przemocy.
EN
Domestic violence, although broadly discussed by social studies, is still perceived as a typically male behavior. However, the changes affecting the gender roles as well as new image of masculinity that emphasizes the equality between men and women in all areas of social life, stimulates the interest in the phenomena challenging the model of female-male relationships. The presented discussion attempts to analyze the situation of men experiencing violence inflicted by women during a divorce conflict. It focuses on the forms and sources of acts of violence against men as well as on ways to cope with the fact of being a victim of abuse.
Year
Issue
13
Pages
89-98
Physical description
Contributors
author
References
 • Brągiel, J. (1996). Zrozumieć dziecko krzywdzone. Opole.
 • Cabalski, M. (2011). Ogólne problemy stosowania przemocy przez kobiety. Studia Prawnicze i Administracyjne, 1 (2).
 • Cabalski, M. (2014). Przemoc stosowana przez kobiety. Kraków.
 • Dudak, A. (2015). Promowanie zaangażowanego ojcostwa jako nowe rozwiązanie w zakresie pomocy i wsparcia samotnych ojców. W: K. Denek. A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.). Edukacja jutra. Problemy współczesnej rodziny. Sosnowiec.
 • Johnson, M.P. i Ferraro, K.J. (2000). Research on Domestic Violence in the 1990s: Making Distinctions. Journal of Marriage and the Family, 4 (62).
 • Korpolewska, K. (2014). Słowo wstępne. W: M. Cabalski. Przemoc stosowana przez kobiety. Kraków.
 • Melosik, Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań.
 • Pospiszyl, I. (1999). Razem przeciwko przemocy. Warszawa.
 • Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa.
 • Radomski, A. (2008). Desymbolizacja męskości we współczesnych kulturach Zachodu. W: A. Radomski i B. Truchlińska (red.). Męskość w kulturze współczesnej. Lublin.
 • Stadnik, K. i Wójtewicz, A. (2009). Anielice i diablice. Dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji. Warszawa.
 • TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. (2007). Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie. Wyniki badań. Warszawa.
 • Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa.
 • Wybacz, B. (2008). Czy męska dominacja opada? Kilka uwag o kondycji człowieka między fallusem a penisem. W: A. Radomski i B. Truchlińska (red.). Męskość w kulturze współczesnej. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f5a07b5-f3a0-4cec-be9a-ed4d5de722ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.