Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 107-135

Article title

Stygmatyzacja byłych więźniów jako skutek procesu społecznej readaptacji

Authors

Content

Title variants

EN
EX-CONVICT STIGMA CAUSED BY THE SOCIAL RE-ADAPTATION PROCESS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Społeczna readaptacja byłych więźniów to bardzo skomplikowany proces, na który wpływ ma wiele różnych czynników. Artykuł ten prezentuje koncepcję społecznej stygmatyzacji zarówno jako zjawisko, jak i proces. Osoby z kryminalną przeszłością od zawsze są piętnowane bez względu na zmiany w swoim zachowaniu po wyjściu z więzienia. To zaś ma wielki wpływ na kształtowanie nowej tożsamości, w której nadal pozostają przestępcze rysy, a nawet są w pewien sposób wzmacniane. W tekście prezentowane są możliwe rozwiązania problemu stygmatyzacji byłych więźniów, który ma wiele negatywnych skutków społecznych.
EN
Social re-adaptation of people with criminal record and former prison inmates is a complex process conditioned by various factors. This article views the concept of social stigmatisation as both a phenomenon and a process. Individuals with criminal record have always been victims of social labelling irrespective of progressive changes in their behaviour. Labelling attitudes of social surroundings do not contribute to the elimination of criminal identity, but – on the contrary – they consolidate such an identity, thus, complicating construction of a new social- and self-identities. In the context of the solutions presented in the article concerning the problem of the stigmatisation of former prisoners, the society needs to realise the negative consequences of this phenomenon.

Year

Issue

1

Pages

107-135

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f5de0d1-e454-42e2-9e33-93bc8c6e8ecf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.