Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 56-64

Article title

Szkolnictwo wyższe w kontekście zmian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia

Content

Title variants

EN
Higher education in a changing civilization - selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Za cechę konstytutywną XXi wieku uznać można zmianę – wszechobecną, permanentną, intensywną, nacechowaną dychotomią. Lawinowo następujące przeobrażenia odciskają swoje piętno na wszystkich elementach tworzących otaczającą nas rzeczywistość. Opracowanie niniejsze stanowi przestrzeń dla autorki do snucia refleksji na temat charakteru i skutków zmian cywilizacyjnych, obserwowalnych w jednym z tych elementów – systemie szkolnictwa wyższego. Autorka, przywołując m.in. wyniki badań własnych, koncentruje się na redefinicji rzeczywistości akademickiej w soczewce neoliberalizmu oraz nowych zjawisk, będących jego następstwem – prekaryzacji, pułapki prekarności, przegranej i outsideringu na rynku pracy, a także społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.

Year

Issue

2

Pages

56-64

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

  • Brühlmeier A. (2011). Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Gerlach R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  • Kiersztyn A. (2007). Niskie zarobki, brak stabilizacji. Przegrani na rynku pracy. W: K. M. Słomczyński (red.) Kariera i sukces: analizy socjologiczne. Zielona Góra-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  • Kowalewicz M. H. (2010). Idea Universitar pomiędzy przeszłością a przyszłością. W: D. Paulak (red.), Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Sulejewicz A. (2008). Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej. W: K. Leja (red.) Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Szwabowski O. (2013). Neoliberalna rekonstrukcja fabryki edukacyjnej. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy Universitas? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  • Zakowicz I. (2013). Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy Universitas? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f646d39-f91d-40b7-8ec5-7eb5073497c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.