PL EN


2015 | 14 | 37-62
Article title

Akademia Umiejętności (1872–1918) i jej czescy członkowie

Authors
Content
Title variants
EN
The Academy of Arts and Sciences in Krakow (1872–1918) and its Czech members
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie wpływu, jaki słowianofilstwo czeskie wywierało na kształtowanie się składu osobowego Akademii Umiejętności w Krakowie. Obejmuje on okres, kiedy odrodzony naród czeski poszukiwał wspólnoty z innymi narodami słowiańskimim i to przede wszystkim było czynnikiem sprawczym wzmożonego zainteresowania czeskich uczonych filologiami słowiańskimi, własną historią oraz historią Europy Środkowo- wschodniej, naukami społecznymi, prawnymi itd. Z analizy sprawozdań z działalności Akademii Umiejętności w Krakowie od początku jej funkcjonowania (1872) aż do przekształcenia w Polską Akademię Umiejętności (1919) wynika, że ten rozkwit ukierunkowanej wspólnotowo czeskiej humanistyki spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony krakowskiego środowiska naukowego. Jednym z dowodów na to jest fakt, iż czescy humaniści tworzyli najliczniejszą grupę wśrod wszystkich cudzoziemskich członków Akademii w Krakowie. Pismo cesarza Franciszka Jozefa I z dnia 2 maja 1871 roku, adresowane do ministra wyznań i oświaty Josefa Jirečka, było formalnym początkiem organizowania w Krakowie Akademii Umiejętności. Na jej protektora cesarz wyznaczył arcyksięcia Karola Ludwika. Członkami Akademii byli uczeni ze wszystkich ziem polskich i Polacy na emigracji. Fundusze pochodziły z dotacji państwowej oraz od prywatnych sponsorow. Akademia prowadziła dużą działalność wydawniczą. Akademia miała trzy wydziały: I. Filologiczny, II. Historyczno‑Filozoficzny, III. Matematyczno‑Przyrodniczy. W ich skład wchodzili członkowie krajowi i zagraniczni. Wśród tych drugich liczną grupę stanowili czescy uczeni. Członkami Wydziału I byli: Josef Jireček – filolog, etnograf, historyk; Vaclav Štulc – ksiądz katolicki, pisarz, poeta, tłumacz; Jan Gebauer – twórca nowej gramatyki czeskiej; Zikmund Winter – historyk; Jan Kvičala – filolog klasyczny, pedagog i polityk; Vaclav Vondrak – slawista. Do Wydziału II należeli: František Palacky – historyk, polityk; Antonin Randa – historyk; Vaclav Vladivoj Tomek – historyk, pedagog, polityk; Jaroslav Goll – historyk, poeta; Karel Kadlec – prawnik, historyk prawa, tłumacz; Emil Ott – prawnik; Jaromir Čelakovsky – prawnik, polityk. W skład Wydziału III wchodzili: Karl von Rokitansky – anatomopatolog; Bohuslav Brauner – chemik; František Vejdovsky – zoolog.
EN
The article shows that the Czech humanists formed the largest group among the foreign members of the Academy of Arts and Sciences in Krakow. It is mainly based on the reports of the activities of the Academy. The Academy of Arts and Sciences in Krakow was established by transforming the Krakow Learned Society. The Statute of the newly founded Academy was approved by a decision of the Emperor Franz Joseph I on February 16, 1872. The Emperor nominated his brother Archduke Karl Ludwig as the Academy’s Protector. The Academy was assigned to take charge of research matters related to different fields of science: philology (mainly Polish and other Slavic languages); history of literature; history of art; philosophical; political and legal sciences; history and archaeology; mathematical sciences, life sciences, Earth sciences and medical sciences. In order to make it possible for the Academy to manage so many research topics, it was divided into three classes: a philological class, a historico‑philosophical class, and a class for mathematics and natural sciences. Each class was allowed to establish its own commissions dealing with different branches of science. The first members of the Academy were chosen from among the members of the Krakow Learned Society. It was a 12‑person group including only local members, approved by the Emperor. It was also them who elected the first President of the Academy, Jozef Majer, and the Secretary General, Jozef Szujski, from this group. By the end of 1872, the organization of the Academy of Arts and Sciences in Krakow was completed. It had its administration, management and three classes that were managed by the respective directors and secretaries. It also had three commissions, taken over from the Krakow Learned Society, namely: the Physiographic Commission, the Bibliographic Commission and the Linguistic Commission. At that time, the Academy had only a total of 24 active members who had the right to elect non‑ resident and foreign members. Each election had to be approved by the Emperor. The first public plenary session of the Academy was held in May 1873. After the speeches had been delivered, a list of candidates for new members of the Academy was read out. There were five people on the list, three of which were Czech: Josef Jireček, František Palacky and Karl Rokitansky. The second on the list was – since February 18, 1860 – a correspondent member of the Krakow Learned Society, already dissolved at the time. They were approved by the Emperor Franz Joseph in his rescript of July 7, 1873. Josef Jireček (1825–1888) became a member of the Philological Class. He was an expert on Czech literature, an ethnographer and a historian. František Palacky (1798–1876) became a member of the Historico‑Philosophical Class. The third person from this group, Karl Rokitansky (1804–1878), became a member of the Class for Mathematics and Natural Sciences. The mere fact that the first foreigners were elected as members of the Academy was a perfect example of the criteria according to which the Academy selected its active members. From among the humanists, it accepted those researchers whose research had been linked to Polish matters and issues. That is why until the end of World War I, the Czech representatives of social sciences were the biggest group among the foreign members of the Academy. As for the members of the Class for Mathematics and Natural Sciences, the Academy invited scientists enjoying exceptional recognition in the world. These criteria were binding throughout the following years. The Academy elected two other humanists as its members during the session held on October 31, 1877 and these were Vaclav Svatopluk Štulc (1814–1887) and Antonin Randa (1834–1914). Vaclav Svatopluk Štulc became a member of the Philological Class and Antonin Randa became a member of the Historico‑Philosophical Class. The next Czech scholar who became a member of the Academy of Arts and Scientists in Krakow was Vaclav Vladivoj Tomek (1818–1905). It was the Historico‑Philosophical Class that elected him, which happened on May 2, 1881. On May 14, 1888, the Krakow Academy again elected a Czech scholar as its active member. This time it was Jan Gebauer (1838–1907), who was to replace Vaclav Štulc, who had died a few months earlier. Further Czech members of the Krakow Academy were elected at the session on December 4, 1899. This time it was again humanists who became the new members: Zikmund Winter (1846–1912), Emil Ott (1845–1924) and Jaroslav Goll (1846–1929). Two years later, on November 29, 1901, Jan Kvičala (1834–1908) and Jaromir Čelakovsky (1846–1914) were elected as members of the Krakow Academy. Kvičala became a member of the Philological Class and Čelakovsky – a corresponding member of the Historical‑Philosophical Class. The next member of the Krakow Academy was František Vejdovsky (1849–1939) elected by the Class for Mathematics and Natural Sciences. Six years later, a chemist, Bohuslav Brauner (1855–1935), became a member of the same Class. The last Czech scientists who had been elected as members of the Academy of Arts and Sciences in Krakow before the end of the World War I were two humanists: Karel Kadlec (1865–1928) and Vaclav Vondrak (1859–1925). The founding of the Czech Royal Academy of Sciences in Prague in 1890 strengthened the cooperation between Czech and Polish scientists and humanists.
Year
Volume
14
Pages
37-62
Physical description
Dates
cover
2015
Contributors
References
 • ARCHIWUM NAUKI PAN I PAU 2015a: Członkowie TNK. Publikacja dostępna w Internecie: http://tnk.krakow.pl/czlonkowie/
 • ARCHIWUM NAUKI PAN I PAU 2015b: František Palacky. Publikacja dostępna w Internecie: http://tnk.krakow.pl/czlonkowie/palacky‑vaclav/
 • ARCHIWUM NAUKI PAN I PAU 2015c: Vaclav Štulc. Publikacja dostępna w Internecie: http://tnk.krakow.pl/czlonkowie/stulc‑vaclav/.
 • BARSZCZEWSKA‑KRUPA Alina 1991: Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • BRADLEROVA Daniela 2008: František Vejdovsky 150. vyroči narozeni, 60. vyroči umrti. Akademicky Bulletin, Czasopismo Czeskiej Akademii Nauk. Publikacja dostępna w Internecie: http://abicko.avcr.cz/archiv/1999/12/obsah/frantisek‑vejdovsky‑150.-vyroci‑narozeni‑60.-vyroci‑umrti.Html
 • CZARNIECKI Stanisław, WILTOWSKI Janusz 1972: W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • ĎURČANSKY Marek 2004: Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU. Prace Komisji Historii Nauki PAU, Kraków 2004, t. 6, ss. 177–207. Publikacja dostępna w Internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU‑r2004‑t6/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU‑r2004‑t6‑s177‑207/Prace_Komisji_Historii_Nauki_PAU‑r2004‑t6‑s177‑207.pdf (19.11.2015).
 • DUSZPASTERSTWO POLAKÓW W DIECEZJI RZYMSKIEJ 2014: Kościół i Hospicjum św. Stanisława B. M. przy via delle Botteghe Oscure. Publikacja dostępna w Internecie: http://duszpasterstwopolakowwrzymie.com/KOSCIOL_I_HOSPICJUM_SW._STANISLAWA_B.M._PRZY_VIA_DELLE_BOTTEGHE_OSCURE.
 • DWA PIERWSZE PUBLICZNE POSIEDZENIA AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE. I. POSIEDZENIE W PRZEDDZIEŃ CZTERECHSETNEJ ROCZNICY URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA D. 18 LUTEGO 1873. II. POSIEDZENIE INAUGURACYJNE D. 7 MAJA 1873 1873: Krakow: Wydano staraniem Akademii (Czcionkami drukarni „Czasu”). Publikacja dostępna w Internecie: Śląska Biblioteka Cyfrowa; http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=98278 (19.11.2015).
 • DYBIEC Julian 1990: Związki Akademii Umiejętności w Krakowie z nauką czeską i słowacką w latach 1873–1918. [W:] Irena Stasiewicz‑Jasiukowa, Jan Janko (red.) 1990. Z dziejów polsko‑czeskich i polsko‑słowackich kontaktów naukowych. Warszawa: Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, ss. 34–61.
 • DYBIEC Julian 1993: Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Krakow: Polska Akademia Umiejętności.
 • GRUSZCZYŃSKI Lesław 1990: Związki Uniwersytetu Jagiellońskiego z nauką czeską w okresie autonomii Galicji (1867–1918). [W:] Irena Stasiewicz‑Jasiukowa, Jan Janko (red.) 1990. Z dziejów polsko‑czeskich i polsko‑słowackich kontaktów naukowych. Warszawa: Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, ss. 8–33.
 • HOMOLOVA Květa, OTRUBA Mojmir, PEŠATA Zdeněk et al. 1982: Češti spisovatele 19. a počatku 20. stoleti. Praha: Československy spisovatel.
 • HOSZOWSKA Mariola 2011: Ludwik Finkiel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Krakowa na przełomie XIX i XX wiekow. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Publikacja dostępna w Internecie: http://repozytorium.lectorium.edu.pl/bitstream/handle/item/957/M.Hoszowska‑Ludwik_Finkel_i_AU.pdf?sequence=1&isAllowed=y (19.11.2015).
 • HULEWICZ Jan 1958: Akademia Umiejętności w Krakowie 1873–1918. Zarys dziejów, „Monografie z dziejow nauki i techniki” t. 7. Wrocław–Warszawa; wyd. 2, PAU Krakow 2013.
 • HULEWICZ Jan 1974: Majer Józef (1808‒1899). [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19. Pod redakcją Emanuela Rostworowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ss. 161–164.
 • HŰBNER Piotr 2002: Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • JIROUŠEK Bohumil 2006: Jaroslav Goll: role historika v česke společnosti. Česke Budějovice: Jihočeska univerzita, Historicky ustav Filozoficke fakulty.
 • KARDYNI‑PELIKANOVA Krystyna 1998: Štulc Vaclav Svatopluk. [W:] Słownik badaczy literatury polskiej. Pod red. J. Starnawskiego. Tom II, ss. 428–431. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.
 • KOLA Adam F. 2004: Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Ibidem.
 • KOLA Adam F. 2005: Kategorie „narodu” i „ludu” w klasycznym słowianofilstwie czeskim i rosyjskim. ΣΟΦΙΑ 5/2005, ss. 131–153. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.sofia.sfks.org.pl/16_Sofia_nr5_Kola.pdf.
 • KOŘALKA Jiři 1998: František Palacky: (1798–1876): životopis. Praha: Argo.
 • KSIĘGA PAMIĄTKOWA PIĘĆSETLETNIEGO JUBILEUSZU ODNOWIENIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO: 1400–1900 1901: Krakow: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod zarządem Jozefa Filipowskiego. Publikacja dostępna w Internecie: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; http://www.pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=45280.
 • KURCZAK Justyna 2000: Historiozofia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie. Łóodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • KUTRZEBA Stanisław 1939a: Polska Akademia Umiejętności 1872–1938. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Jozefa Filipowskiego. Publikacja dostępna w Internecie: Radomska Biblioteka Cyfrowa; http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24842 (19.11.2015).
 • KUTRZEBA Stanisław 1939b: Jak Polska Akademia Umiejętności rządzi swoimi majątkami. Kraków.
 • ŁAZUGA Waldemar 2013: Kalkulować…: Polacy na szczytach C.K. Monarchii. Poznań: Zysk i S‑ka Wydawnictwo.
 • MAJER Jozef 1877: Głos prezesa Akademii na posiedzeniu publicznym Akademii Umiejętności w Krakowie dnia 3 maja 1877. Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności R. 1876, Kraków, s. 150. Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15988 (19.11.2015).
 • MAJER Jozef 1889: Wstęp. Sprawa przeobrażenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego na Akademię Umiejętności. [W:] Akademia Umiejętności w Krakowie 1889, ss. I–XVI. Publikacja dostępna w Internecie: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7659 (19.11.2015).
 • MAJKOWSKA Rita (red.) 2006: Poczet członkow Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–2000. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • NIECIOWA Elżbieta Halina 1973: Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności 1872– 1952. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
 • NOVAK Arne 1940: Zikmund Winter. [W:] Arne Novak, Zvony domova a Myšlenky a spisovatele. Praha: Novina, ss. 349–355. Publikacja dostępna w Internecie: http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=6132.
 • NOWAKOWSKI Janusz Ferdynand 1861: Ksiądz Wacław Štulc kanonik wyszechradzki, tłumacz Adama Mickiewicza na język czeski: szkic biograficzny. Warszawa: Nakł. autora; Drukarnia J. Jawoskiego. Publikacja dostępna w Internecie: Kujawsko‑Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=143395.
 • PAMIĘTNIK PIĘTNASTOLETNIEJ DZIAŁALNOŚCI AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1873–1888 1889: Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryjana Kosterkiewicza. Publikacja dostępna w Internecie: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=7659 (19.11.2015).
 • PISKUREWICZ Jan 1998: Prima Inter Pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • REDEROWA Danuta 1958: Ze studiow nad kontaktami Akademii Umiejętności z nauką obcą. Ekspedycja Rzymska (1886–1918). Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 4, ss. 191–256.
 • REDEROWA Danuta 1966: Formy współpracy Polskiej Akademii Umiejętności z zagranicą (1873‒1952). Studia i Materiały z Dziejow Nauki Polskiej, ser. A. z. 10, ss. 77‒136.
 • REDEROWA Danuta 1982: Polska Stacja Naukowa w Paryżu (1893‑ 1926). [W:] Rederowa, Jaczewski, Rolbiecki 1982, ss. 43–150.
 • REDEROWA Danuta 1998: Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815–1872. Karta z organizacji nauki polskiej pod zaborami. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • REDEROWA Danuta, JACZEWSKI Bohdan, ROLBIECKI Waldemar 1982: Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893–1978. Przedmowa Andrzej F. Grabski. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. „Monografie z Dziejow Nauki i Techniki” 126.
 • REDEROWA Danuta, STACHOWSKA Krystyna (red.) 1958: Materiały do powstania Akademii Umiejętności w Krakowie w roku 1873. [Red. nauk. Kazimierz Piwarski]. Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. „Materiały Komisji Nauk Historycznych” nr 1.
 • RESKRYPT JEGO EKSC. C.K. MINISTRA OŚWIECENIA DO PREZESA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 1872 R. 1889: [W:] Pamiętnik piętnastoletniej działalności Akademii Umiejętności w Krakowie 1873–1888. Dział: Akta urzędowe dotyczące założenia Akademii Umiejętności i jej wewnętrznego urządzenia, ss. 169–170. Publikacja dostępna w Internecie: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7659 k. 411–412 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1873 (wyd. 1873).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1895/1896 (wyd. 1896). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=14080 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1892/1893 (wyd. 1893). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17745 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1896/1897 (wyd. 1897). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=14081 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1899/1900 (wyd. 1900). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=14084 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1901/1902 (wyd. 1902). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=14086 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1902/1903 (wyd. 1903). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=14086 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1903/1904 (wyd. 1904). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=16714 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1905/1906 (wyd. 1906). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=16716 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1907/1908 (wyd. 1908). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=5251 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1908/1909 (wyd. 1909). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=16719 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1910/1911 (wyd. 1912). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=19155 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1911/1912 (wyd. 1912). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19156 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1912/1913 (wyd. 1913). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=32863 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1914/1916 (wyd. 1916). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=16724 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1916/1917 (wyd. 1917). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=17413 (19.11.2015).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1917/1918. (wyd. 1918). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17414 (19.11.2015).
 • ROCZNIK ZARZĄDU AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1878 (wyd. 1879). Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych; http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15991 (19.11.2015).
 • RUMPLER Helmut 2006: Carl Freiherr von Rokitansky. Wien: Boehlau Verlag.
 • SMOLKA Stanisław 1894: Akademia Umiejętności w Krakowie 1873–1893. Kraków.
 • SMOLKA Stanisław 1898: Polacy, Czesi i Niemcy. Kraków: G. Gebethner i Społka. Publikacja dostępna w Internecie: Śląska Biblioteka Cyfrowa; http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=9221 (19.11.2015).
 • STATUT AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1872: Kraków: Nakładem c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konstantego Mańkowskiego. Publikacja dostępna w Internecie: Historia Myśli Ekonomicznej. Blog; http://historiamysliekonomicznej.blogspot.com/2014/09/statut‑akademii‑umiejetnosci‑1872‑rok.html.
 • TYROWICZ Marian 1973: Lubomirski Jerzy Henryk (1817‒1872). [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. 18. Pod redakcją Emanuela Rostworowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 25‒26.
 • URBAN Otto 1982: Česka společnost 1848–1918. Praha: Svoboda.
 • WERESZECKI Henryk 1975: Pod berłem Habsburgow. Zagadnienia narodowościowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • WYROZUMSKI Jerzy 1999‒2000: Smolka Stanisław, krypt.: S.A.S, SS, St. Sm. (1854‒1924). Polski Słownik Biograficzny, t. 39. Pod redakcją Henryka Markiewicza. Warszawa–Kraków: Instytut Historii PAN – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ss. 320‒325.
 • ZDRADA Jerzy 1983: Potocki Alfred Jozef (1822–1889). Polski Słownik Biograficzny, t. 27. Pod redakcją Emanuela Rostworowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 762–766.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f695dfb-aee6-4cce-997c-6e0cbdb31285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.