PL EN


2016 | 6 (797) | 13-21
Article title

Rekonstrukcja modelu zarządzania w gminach wiejskich

Title variants
EN
Reconstruction of the Management Models in Rural Communities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja głównych założeń badawczych projektu badawczego „Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich”, który zakłada identyfikację głównych elementów i konstrukcji modeli zarządzania w gminach wiejskich oraz głównych uwarunkowań ich wyboru. W proponowanych badaniach model zarządzania rozumiany jest jako zbiór podmiotów, procedur, metod i narzędzi planowania, decydowania i wdrażania lokalnej polityki publicznej w wiejskiej gminie. Autorka prezentuje także pytania problemowe i proponowane metody i techniki badawcze.
EN
The aim of the article is to present the main objectives of a research concept ‘Models of management and the determinants of their functioning in rural comunes’. The projex=ct involves, among others, identify the elements and design managements models in rural communes (gminas) together with te main determinants of their selection. In the proposed research, a rural communes management model (the explained variable) is understood as a set of entities, processes, methods and tools for planning, decision- making and implementation of local public policies in the communes. The author also presents the problem qestions, as well as research methods and techniques.
Contributors
  • dr Małgorzata Marks- Krzyszkowska, adiunkt w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f6a2ef3-a18e-47a9-acda-fdb5f3f40a80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.