Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13 | 35-50

Article title

Dyrektorium ogólne o katechizacji a katechizm kościoła katolickiego

Authors

Content

Title variants

EN
General directory for catechesis and the universal catechism of the catholic church

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dyrektorium ogólne o katechizacjii Katechizm Kościoła Katolickiego to dwa niezwykle ważne dokumenty katechezy,które łączą się wzajemnie w swoich treściach i katechetycznych zadaniach. Dokumenty powstały w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, naznaczonych wieloma poważnymi wyzwaniami pod adresem katechezy w drugiej połowie XX wieku. Odzwierciedlają w sobie pojawiające się wówczas problemy, jak i działania Kościoła zmierzające do ich rozwiązania. Artykuł stanowi próbę głębszego spojrzenia na różnorodne relacje, które łączą te dwa dokumenty. Według Autora ich poznanie pozwala głębiej spojrzeć na wizję i dzieło katechezy Kościoła w naszych czasach. Zostały omówione następujące zagadnienia: geneza dokumentów, komplementarność ich treści i funkcji, znaczenie Katechizmu dla katechezy i przekazu depozytu wiary, relacje Katechizmu z katechizmami lokalnymi. Na koniec stawia się pytanie o wystarczalność katechizmu powszechnego czy katechizmów lokalnych dla pokonania współczesnych trudności w katechetycznej posłudze Kościoła.
EN
Te article is an attempt to show the most important questions concerning the relations between General Directory for Catechesis of 1997 and Catechism of the Catholic Church of 1992.Te deep relationship between those two documents is the subject treated with a special attention. Te theme is analyzed in the view of documents’ redactinghistory and the process of renewing of catechesis in second half of XX century. Author describes the following topics: genesis of documents, their complimentary character, the importance of the Catechism for catechesis, its role in transmission of Christian doctrine and in creating local catechisms. Finally the author emphasizes that the Catechism of the Catholic Church presents itself as a synthesis of faith of the whole Church; is the symbol of the unity and purity of faith and should be perceived as the fruit of cooperation of the whole Church. Despite many advantages of Catechism, it is not free of criticism, arising discussions and polemics. Te article is ended with the reflection of the question: is the catechism sufficient to overcome the difficulties of religious formation of man today?

Year

Volume

13

Pages

35-50

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f785bf4-0b89-45e6-b9f5-47fc1ee633d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.