PL EN


2014 | 5 | 2 | 218-223
Article title

Průzkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Content
Title variants
EN
The survey of current state of the use of multimedia in literary education at secondary school
Languages of publication
CS EN
Abstracts
CS
Článek prezentuje výsledky průzkumu, který byl orientován na zjištění současného stavu využívání multimédií ve výuce literární výchovy na 2. Stupni základní školy, například na odhalení toho, která multimédia, za jakých podmínek a jakým způsobem jsou učiteli při přípravě na výuku literární výchovy a ve výuce samotné využívána.
EN
The paper presents the results of a survey that was focused on the current state of the use of multimedia in literary education at secondary school, for example, the disclosure of which multimedia, under what conditions and how the teachers in preparation for the teaching of literary education and teaching alone used.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
218-223
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Cenek S. (1979), Úvod do teorie literární výchovy, Praha: SPN. ISBN není.
  • Citáty – Literatura (2011), [online] [cit. 13.3.2011]. Dostupné z: http://pitevna.cz/cita ty/literatura/
  • Česká školní inspekce – Výroční zprávy (2009/2010), [online] [cit. 18.9.2011]. Dostupné z: http://http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/
  • Gabal I., Václavíková Helšusová L. (2003), Jak čtou české děti: Analýza výsledků sociologického výzkumu. [online] [cit. 17.4.2010]. Dostupné z: http://www.gac.cz/documents/nase_ prace_vystupy/GAC_cten_jak_ctou_ceske_deti.pdf
  • Hausenblas O. (2006), Jak vyučovat literatuře a k čemu to vede [in:] Dokořán: Bulletin Obce spisovatelů, 10, 39, s. 9–16. ISSN není.
  • Národní program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha (2001), Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. ISBN 80-211-0372-8.
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) (2013), [online] [cit. 1. 10. 2013]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-pro-zakladnivzdelavani
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f84602b-63d9-4d59-995b-6723c9f5e49e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.