Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 202 | 113-124

Article title

Wskaźnik głębokości wytwarzania jako kryterium elastyczności producenta - koncepcja i pomiar

Content

Title variants

EN
Indicator of the Production Depth as a Flexibility Criterion of a Manufacturer - the Concept and Measurement

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The main objective of this publication is to develop an assessment method of the production depth indicator according to the concept of a flexible organization. The authors also engage into discussion and systematization of theoretical achievements which implicitly allows for the adoption of key - from the point of view of the research - assumptions and definitions. In the further part of this paper, the authors made an analysis of the production process of a selected component using the developed evaluation method, and illustrated what impact causes the transfer of the source of acquiring a subassembly from external markets for the purposes of own production.

Year

Volume

202

Pages

113-124

Physical description

Contributors

References

 • Antoszkiewicz J.D.: Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian. Poltext, Warszawa 2008.
 • Bratnicki M. Kulikowska-Pawlak M.: Wymiary zarządzania ryzykiem strategicznym a efektywność organizacji. W: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania. Red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak. Wydawnictwo UE, Poznań 2013.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 • Elastyczność organizacji. Red. R. Krupski. Wydawnictwo UE, Wrocław 2008.
 • Gospodarek T.: Heurystyka, prawda i teorie zarzadzania. W: Metody badań problemów zarządzania strategicznego. Red. R. Krupski. Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • http://www.agrorami.pl.
 • http://www.buzek.pl/node/7129.
 • http://www.prezydent.pl/prezydent/priorytety/#konkurencyjnosc_gospodarki.
 • Kołodko G.: Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami. W: Innowacje w zarządzaniu. Red. J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka. Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
 • Nowosielski S.: Integracja systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W: Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką. Red. S. Lachiewicz, M. Matejun. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • Osbert-Pociecha G.: Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji. Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2009.
 • Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2012.
 • Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw. Red. S. Łobejko, Z. Pierścionek. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f9953b1-63e3-4387-8392-209ca994401f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.