PL EN


Journal
2017 | 18 | 35-50
Article title

Between Neighbors – Between Immigrants Poles and Ukrainians in the United States During the Time of the Cold War: A Few Reflections

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article deals with the problem of ethnic relations between Polish and Ukrainian immigrants in the United States between the years 1945-1991 by way of a sociological interpretation of the historical process. The author describes two basic forms of intergroup behavior including conflict relations (factors triggering conflict) and intergroup cooperation. The paper therefore tries to reveal the correlation between what “has happened” between members of the groups in European conditions and how this impacts intergroup relations in the diaspora.
Journal
Year
Issue
18
Pages
35-50
Physical description
Contributors
author
References
 • Blejwas, Stanisław A. „Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych 1939-1989.” [in:] Walaszek, Adam (ed.). Polska diaspora. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001: 91-109.
 • Dushnyck, Walter. Death and Devastation on the Curzon Line: The Story of the Deportation form Ukraine. Committee Against Mass Expulsion, Ukrainian Congress Committee of America, 1948.
 • Fenton, Steve. Etniczność. Transl. Ewa Chojnicka. Warszawa: Wydawnictwo Sic, 2007.
 • Fiń, Anna. “In the space of displaced borderland. A few reflections on the relationships between Polish and Ukrainian immigrants in the United States.” Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. No. 1, 2014: 143-161.
 • “For a Double Understanding between Ukraine and its Neighbors.” The Ukrainian Quarterly. No. 3, 1977: 229-235.
 • Giedroyc, Jerzy. Emigracja ukraińska. Listy 1950-1982. Warszawa: Czytelnik, 2004.
 • “Immigrants by Country of Birth: 1961-2005.” [in:] Yearbook of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistic. Web. 10 January 2009http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/index.htm.
 • Jaroszczynska-Kirchmann, Anna. The Exile Mission. The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939-1956. Athens, Ohio: Ohio University Press, 2004.
 • Karpatiuk, Zenon. “Ukrainians in present day Poland.” The Ukrainian Quarterly. No. 4, 1977: 348-359.
 • McDonagh, Edward C. Ethnic Relations in the United States. New York: Appleton Century Crafts, 1953.
 • Mazurkiewicz, Anna. Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej, 1948-1954. Warszawa: IPN, 2016.
 • Mazurkiewicz, Anna. “Relationship between the Assembly of Captive European Nations and the Free Europe Committee in 1950-1960.” [in:] Kádár Lynn, Katalin (ed.). The Inauguration of “Organized Political Warfare” – The Cold War Organizations Sponsored by the National Committee for a Free Europe / Free Europe Committee. Central European University Press, 2013: 91-130.
 • Mazurkiewicz, Anna. “‘Join, or Die’ – The Road to Cooperation Among East European Exiled Political Leaders in the United States, 1949-1954.” Polish American Studies. No. 2, 2012: 5-43.
 • Mazurkiewicz, Anna. „Narody ujarzmione” – lobby polityczne czy projekt propagandowy?” Studia Historica Gedanensia. Vol. 5, 2014: 354-392.
 • Misiło, Eugeniusz. Akcja „Wisła”. Dokumenty. Warszawa: Archiwum Ukraińskie – Zakład Wydawniczy „Tyrsa”, 1993.
 • Mucha, Janusz. Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Pawliczko, Lencyk Ann. “Ukrainian Immigration: a study in ethnic survival.” [in:] Powers, Mary, and Macisco, John J. (ed.). The Immigration Experience in the United States: Policy Implications. New York: Center for Migration Studies, 1994: 88-110.
 • Rokicki, Jarosław. Więź społeczna a zmiana kultur. Studium dynamiki polskiej zbiorowości etnicznej w USA. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
 • Stępień, Stanisław. Polacy – Ukraińcy: tradycje wspólnej przeszłości czy ścieranie się racji narodowych?. [in:] Bonusiak, Włodzimierz (ed.). Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Rzeszów: Fraza, 1996.
 • Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
 • “The Yalta Agreement and the Ukrainian Minority in Poland.” The Ukrainian Quarterly. No. 3, 1984: 231-240.
 • Wojakowski, Dariusz. “Stosunki etniczne i wyznaniowe na pograniczu polsko-ukraińskim.” Przegląd Polonijny. No. 4, 2014: 81-95.
 • Wolowyna Oleh. “Immigration and Language of Ukrainians in the United States.” The Ukrainian Weekly, 12 October 2003. Web. 20 December 2009. http//www.ukweekly.com/old/archive/2003/410319.shtml?200m_hight=ukrainian+ immigration+waves.
 • “Ukrainian-Polish Relation. A Turn for the Better?” The Ukrainian Quarterly. No. 4, 1981: 341-351.
 • Zahajkewycz, Bohdan (ed.). Peremyszl – zachidnij bastion Ukrainy / Peremyshl – The Western Stronghold of Ukraine, Przemyski Komitet Wydawniczy, 1961. Archive
 • Sources: “Archiwum Wacława Jędrzejewicza: Korespondencja Wacława Jędrzejewicza ze Stanisławem Paprockim rok 1971.” Józef Piłsudski Insititute of America Archive. No 053, folder 8.
 • “Conference on Polish-Ukrainian Relations.” Oral History Recordings, 19 PIASA Archive, 013 159-162.
 • “Political Currents among Ukrainian Americans.” Polish Embassy in the U.S., PIASA Archive, Box 12, folder 13.
 • “Przegląd Prasy Ukraińskiej.” Polish Embassy in the U.S., PIASA Archive, Box 12, folder 17.
 • “Przegląd Prasy Ukraińskiej.” Stanisław Mikołajczyk Collection. Hoover Institute Archive, Box 116, folder 2, no 68.
 • “Różański Edward Papers.” IHRC Archive, Collection 144, Team number 30, folder 3.
 • Schevchenko Scientific Society Archive. Recordings: K-383, K-384, K-075.
 • “Walter Dushnyck, Recognition of Ukrainian in the U.S. Census, The Ukrainian Congress Committee of America, 1960.” Immigration History Research Center Archive, Collection no 10.
 • “Walter Dushnyck, Ukrainian Political Situation Today.” IHRC Archive, Collection no 7.
 • Press Sources: “Declaration of the Ukrainian Congress Committee of America on the Matter of Ukrainian-Polish Relations.” The Ukrainian Bulletin, 1-15 June 1957: 2.
 • Mękarska, Józefa. “Wędrówka po ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.” Kombatant w Ameryce. No. 2, 1982: 15-18; No. 3, 1982: 17-19; No. 1, 1983: 18-10; No. 4, 1983: 16-18.
 • “Niszczenie Cmentarza Orląt Lwowskich.” Kombatant w Ameryce. No. 2, 1972: 17-18.
 • “Polish-Ukrainian Relations Today.” The Ukrainian Quarterly. No. 2, 1948: 106-108.
 • “Polish Writer Proposes Polish-Ukrainian Understanding.” The Ukrainian Bulletin, 1 May 1956: 4.
 • “UCCA Letter to President Reagan.” The Ukrainian Quarterly. No. 3, 1984: 316-317.
 • “UCCA Scores Imperialics deings of American Poles.” The Ukrainian Bulletin, 1-15 November 1960: 3.
 • “Ukrainian Delegation at Freedom Rally.” The Ukrainian Bulletin, 15 May 1949: 2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f9fb467-9d02-4cf5-9235-b206f7e00312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.