PL EN


2015 | 4 | 87-101
Article title

Zarządzanie polskim sportem w latach 1944-1948. Studium problemu

Content
Title variants
EN
Management of Polish sport in 1944-1948. Study of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the early years of Communist rule in Poland sport was not crucial for the emerging communist government. Legal reformation of that significant to an average citizen issue was not in the area of interest of either Polish Workers' Party, or of Polish Socialist Party. It was only after the latter party started to prevail that a breakthrough was finally made. Political wrangling of two parties' leaders - manifested in gross negligence and lack of consistency in action - caused further deterioration of the situation. Appointment of successive temporary posts, whose responsibilities - though seemingly clear - were not fulfilled, caused new problems. It would seem that the overriding goal of the authorities (apart from internal struggle) was to please the Soviet Union at all costs. Due to that, the situation of sport in Poland was not improved until 1948, despite several attempts.
Year
Issue
4
Pages
87-101
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Chełmecki Jerzy, Działalność Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w latach 1946–1948, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, T. 2, red. L. Szymański i Z. Schwarzer, Wrocław 1996, s. 157-172.
 • Chełmecki Jerzy, Miejsce wychowania fizycznego i sportu w działalności OMTUR w latach 1944–1948, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1979, nr 1, s. 133–150.
 • Chomicki Piotr, Śledziona Leszek, Rozgrywki piłkarskie w Galicji do roku 1914, Mielec 2015.
 • Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.
 • Gaj Jerzy, Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Poznań 1987.
 • Gaj Jerzy, Hądzelek Kajetan, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
 • Mała Encyklopedia Sportu, red. Leszek Bednarski, t. 1, Warszawa 1984.
 • Nowakowski Andrzej, Dekrety styczniowe 1946 roku o kulturze fizycznej, [w:] Historyk i historia. In honorem Henryk Dominiczak, red. J. Walczak, Częstochowa 1999, s. 115–123.
 • Nowakowski Andrzej, Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944–2001, Rzeszów 2005.
 • Ordyłowski Marek, Szymański Leonard, Sport w polityce – polityka w sporcie. Stalinizm w Polsce w latach 1949–1956, „Człowiek i Ruch” 2000, nr 2, s. 12–23.
 • Pawluczuk Zdzisław, Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” Okręgu Lubelskiego w latach 1905–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie. Kultura fizyczna”, z. 6, 2005, s. 17-40.
 • Pląskowski Tadeusz, Życia akord ostatni, Warszawa 1979.
 • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, red. Feliks Tych, Warszawa 1992.
 • Szubert Rafał, Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956, Wrocław 2010.
 • Szymański Leonard, Krajowa Rada Narodowa wobec koncepcji rozwoju i organizacji wychowania fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1987, nr 4, s. 99–120.
 • Szymański Leonard, Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944–1980, Wrocław 1996.
 • Wilk Sławomir, Struktura organizacyjna ruchu sportowego w latach 1944–1949, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1979, nr 1, s. 151–173.
 • Wołoszyn Jacek, Współpraca Związku Młodzieży Polskiej z UB w realizacji planów „ofensywy ideologicznej” w środowiskach młodzieżowych w województwie lubelskim, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 1 (12), s. 285–320.
 • Wroczyński Ryszard, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1985.
 • Wrona Janusz, System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce-funkcje-relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1995.
 • Wryk Ryszard, Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-890X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fab9832-935c-4c61-a64d-d61bb0cbbae3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.