PL EN


2013 | 3 | 77-84
Article title

Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie. Studium Centrum Szkła i Ceramiki

Content
Title variants
EN
The revitalisation of post-industrial area of Zabłocie in Kraków. The study of Glass and Ceramics Centre
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2010 r. w siedzibie krakowskiego Oddziału Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych przy ul. Lipowej 3, na terenie dawnej huty szkła powstałej jeszcze przed II wojną światową rozpoczęto prace zmierzające do otwarcia w tym miejscu Centrum Szkła i Ceramiki. W skład Centrum wchodzić będzie galeria szkła i ceramiki, prezentująca prace współczesnych artystów, stała ekspozycja szkła zabytkowego i nowoczesnego oraz pokaz ręcznego formowania szkła. Ponadto Centrum prowadzić będzie prace badawcze nad materiałami do konserwacji zabytków oraz ich niewielką produkcję, a także zajęcia dydaktyczne dla uczniów i studentów. Działalność ta wpłynie na zwiększenie atrakcyjności poprzemysłowego krajobrazu Zabłocia.
EN
In 2010, in the seat of the Institute of Ceramics and Buildings Materials, Division of Glass and Building Materials in Kraków, located at 3, Lipowa Street, in the former glassworks created before World War II, began works leading to the opening of the Glass and Ceramics Centre. The Centre will include: gallery of glass and ceramics, presenting contemporary Polish artists’ works, permanent exposition relating to the history and technology of glassmaking and also live demonstrations of glass being hand-moulded. Moreover the Centre will conduct research on materials for monuments’ restoration and produce some. Its educational and cultural activities will increase the attractiveness of postindustrial landscape of Zabłocie district.
Year
Issue
3
Pages
77-84
Physical description
Dates
published
2013-09
Contributors
  • Oddział Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Kraków
References
  • Kotewicz R., 1981, Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918–1939, Wydawnictwo Literackie Kraków.
  • Langer J., b.d., Kronika Instytutu Szkła i Ceramiki, t. I (maszynopis). Operat szacunkowy wkładów rzeczowych w budynkach, instalacjach i urządzeniach Huty Szkła w Krakowie przy ul. Lipowej 3, 1945 (maszynopis).
  • Uchwała Nr XC/1193/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r., http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=50056
  • Załącznik do Uchwały Nr CXIX/1284/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r., http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=50056
  • Załącznik do Uchwały Nr XC/1193/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r., http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=50056
  • Żółciak J., 2007, Rozwój przestrzenny Podgórza, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0faccc1a-f241-456e-9aff-c8bf5d1f4a62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.