PL EN


2014 | 2(32) | 116-132
Article title

Model informacji strategicznej w obsłudze procesów biznesowych przemysłu turystycznego

Content
Title variants
EN
Model of strategic information in suport of business processes of the tourism industry
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper discusses the development of tourist information systems allowing direct access to ordering the implementation of tourist services and information service for tourists. Pointed out the need for constant redesign processes in tourist organizations (TO), assisted by the business model, implemented by using the latest information and communication technologies (via Cloud Computing) and Web-based multimedia services and tourist portals and GDS (Global Distribution Systems). Feature also close relationship e-market development and e-commerce from direct access to information, products and tourism services thanks to the integration of local, regional, national and global distribution systems.
Year
Issue
Pages
116-132
Physical description
Contributors
References
 • Panasiuk A. (red.), 2008, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grandys A.J., 2000, Marketing i technologia informacyjna. O związkach strategii marketingowych i strategii IT, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • http://discover.disco...et/SearchEngines.html.
 • Panasiuk A. (red.), 2006, Informacja turystyczna, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie, 2003, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Jędrzejczyk I., 2000, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klein S., Langenohl Th., 2006, Electronic Markets: An Introduction, http://www-iwi.unisg.ch/iwi4/hwem/contents/papers/em_intro.html.
 • Konieczna-Domańska A., 2007, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Kanon, Warszawa.
 • Kruczek Z., Wallas B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Wydawnictwo „PROKSENIA”, Kraków.
 • Kubiak B.F., 2006, Model zarządzania informacją turystyczną, [w:] A. Panasiuk (red.), Informacja turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kubiak B.F., 2014, Zarządzanie finansowe i praktyczne aspekty planowania zysku w hotelarstwie, [w:] Revenue Management na bazie kosztów i zarządzanie majątkiem w obiekcie hotelowym, Wydawnictwo Cloud Industry Solutions CIS, Gdańsk.
 • Kubiak B.F., Korowicki A., 2005, Internet w realizacji zintegrowanego dostępu bezpośredniego w dystrybucji informacji i produktów, [w:] J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz (red.), Zastosowanie informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Badania systemowe, t. 41, Instytut Badań Systemowych, PAN, Warszawa.
 • Kubiak B.F., Korowicki A., 2005, Trendy rozwojowe systemów informacji i dystrybucji produktu turystycznego, [w:] A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga.
 • Kubiak B.F., Korowicki A., 2006, Przyszłość systemów informacji i dystrybucji, [w:] M. Trocki, S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kubiak F.B., Korowicki A., 2009, Future Multiorganisation of e-Treatment and Spa Tourism Development aided by IT, Conference Internationale sur eCommerce, ePaiements et Applications, Marrakech, Marocco, www.icep.educasphere.com.
 • Malara J., Rzęchowski Z., 2011, Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Merski J., Informacja turystyczna, 2002, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 • Pawlicz A., E-turystyka, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki, 1999, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.
 • Schmid B., 2007, Electronic Markets and Tourism, http://www-iwi.unisg.ch/iwi4/hwem/contents/papers/enter.html.
 • Michalski A. (red.), 2011, Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne i reinżynieria organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Zygała R., 2007, Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fb2de41-174f-44cc-a8fc-b7cd9b647b20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.