PL EN


2017 | 473 | 297-306
Article title

Współpraca gmin dla rozwoju turystyki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania było przedstawienie możliwości i ocena współpracy gmin dla rozwoju turystyki. W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę materiałów źródłowych. W pierwszej części przedstawiono zadania gmin, następnie omówiono możliwości współpracy w kwestii turystyki, uwypuklając znaczenie Lokalnych Grup Działania. W ostatniej części zbadano, jak samorządowcy oceniają wspólnie podejmowane działania na rzecz rozwoju turystyki. Gminy najlepiej oceniły kooperację z innymi gminami, a najsłabiej ze środowiskiem naukowym. Sporo kontrowersji wzbudzała ocena współpracy pomiędzy gminami, na których znajdują się obszary chronione, a przedstawicielami parków narodowych. Obecność spornych kwestii na linii gmina–park narodowy wynika niejednokrotnie z rozbieżnych celów. Strony zwracały uwagę na konieczność zmian w prawie, ograniczone zasoby ludzkie i finansowe oraz na potrzebę dialogu i edukacji.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fcd571e-f3a9-4bd7-9e15-f509fa0479cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.