PL EN


Journal
2016 | 29 | 251-269
Article title

„A światłość w ciemności świeci...” Konfrontancja światłości z ciemnością w Ewangelii Janowej

Authors
Content
Title variants
“The light shines in the darkness …” The Confrontation of Light with Darkness in the Gospel of John
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Symbolika światłości i ciemności, dobrze znana autorom Starego Testamentu, występuje szczególnie często w Ewangelii Janowej. Podczas gdy łatwo jest odgadnąć, że dla Jana symbol światła odnosi się do działania Chrystusa w świecie, trudniej jest dokładnie sprecyzować symbolikę – zdecydowanie negatywną – ciemności; opinie komentatorów są bardzo podzielone. Biblijny obraz światła łączy w sobie nierozdzielnie wymiar poznawczy i moralny, światło pozwala poznać Boga, wskazuje drogę do Niego, a zarazem odsłania prawdę o ludzkich czynach, dlatego sprawcy zła unikają światła, ukrywając w mroku swoje czyny. W teologii Janowej męka Jezusa jest ukazana jako czas działania ciemności, jednak jej zwycięstwo jest tylko pozorne i bardzo krótkie: po nocy męki nadchodzi świt zmartwychwstania.
EN
The symbolism of light and darkness, well known to the authors of the Old Testament, appears particularly often in the Gospel according to St. John. While it is relatively easy to guess that for the writer the symbol of light represents the active presence of Christ in the world, it is much harder to identify precisely the symbolism – undoubtedly negative – of the darkness. On this point commentators have differed very much in their opinions. The biblical image of light joins inseparably a cognitive dimension and a moral one: the light allows us to get to know God, marking the way to Him, and at the same time reveals the truth of human deeds. That is why evildoers avoid the light, hiding their deeds in darkness. In the theology of St. John, the Passion of Christ is presented as a time when darkness prevails, yet its victory is only a brief illusion. Following the night of Passion, the dawn of the Resurrection approaches.
Keywords
PL
EN
Journal
Year
Volume
29
Pages
251-269
Physical description
Contributors
References
 • Barrett C.K., The Gospel according to St John (London: SPCK, 21978).
 • Borgen P., „Logos was the True Light”, Novum Testamentum 14 (1972) 115-130.
 • Bussche van den H., Jean – Commentaire de l’Evangile spirituel (Brugges: Desclee de Brouwer, 1976).
 • Brown R.E., Giovanni (Assisi: Cittadella, 31991).
 • Dodd Ch.H., Interpretazione del Quarto Vangelo (Brescia: Paideia, 1974).
 • Lagrange M.J., Évangile selon saint Jean (Paris: Gabalda, 51936).
 • Léon-Dufour X., Lecture de l’Évangile selon Jean (chapitres 1–4) (Parole de Dieu; Paris: Éditions du Seuil, 1987).
 • Maggioni B., Il racconto di Giovanni (Assisi: Cittadella, 2006).
 • Mędala S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 4/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2010).
 • Mickiewicz F., Świadkowie Jezusa (Ząbki: Apostolicum, 2003).
 • Miller Ed. L., „The Logic on the Logos Hymn: a New View”, New Testament Studies 29 (1973) 552-561.
 • Moloney F.J. Il Vangelo di Giovanni (Sacra Pagina 4; Torino: Elledici, 2007).
 • Panimolle S.A. Gesù di Nazaret nell’ultimo evangelo e negli scritti dei Padri (Studi e Ricerche Bibliche; Roma: Borla, 1990).
 • Spicq C., „Phos”, Theological Lexicon of the New Testament (red. C. Spicq – J.D.Ernest) (Peabody: Hendrickson, 1994) 470-491.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fe549d3-0da3-4e7a-a11b-a85d02749806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.