PL EN


2013 | 20 | 8 | 12-17
Article title

Działalność promocyjna w koncepcji sustainability

Authors
Content
Title variants
EN
Promotion activity in the concept of sustainability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zrównoważona promocja jest częścią zrównoważonego marketingu, zaliczanego do młodego, dopiero kształtującego się obszaru wiedzy, zwanego sustainable science. Za jej pośrednictwem organizacja osiąga swoje cele marketingowe z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Charakterystyczną cechą zrównoważonej promocji jest podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju zarówno środków, jak również form i treści przekazów promocyjnych. Źródłem tych przekazów jest reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i promocja osobista w procesach sprzedaży. Zrównoważona promocja stanowi odpowiedź na pogarszający się stan zdrowia naszej planety, spowodowany ciągłym wzrostem zagrożeń ekologicznych i społecznych; przyczynia się do równoważenia potrzeb międzypokoleniowych.
EN
Sustainable promotion is a part of sustainable marketing belonging to the young, just emerging area of knowledge called sustainable science. Through it, an organization achieves its marketing goals with regard to the principles of sustainable development. A characteristic feature of sustainable promotion is a selection of its means as well as both the forms and content of promotional messages according to the principles of sustainable development. The source of these messages is advertising, direct marketing, sales promotion, public relations and promotion in the process of personal selling. Sustainable promotion is the response to the bad state of health of our planet due to the continuing growth of the environmental and social threats and it helps to balance the intergenerational needs.
Year
Volume
20
Issue
8
Pages
12-17
Physical description
Dates
published
2013-08-20
Contributors
author
  • Politechnika Częstochowska, dziekan@zim.pcz.pl
  • Wydział Zarządzania
  • Instytut Marketingu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fe9f184-57e9-4db6-8100-946005f473e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.