PL EN


2014 | 198 cz 1 | 225-238
Article title

Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług

Authors
Content
Title variants
EN
Subject-Related Aspects of the Corporate Tax Strategies in the Context of the Tax on Goods and Services
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims at presenting opportunities for applying a tax strategy by companies in the context of the tax on goods and services in the subject related layer. Major problems and decisional criteria of selection of the subject related status of companies in the context of this tax are identified. Much attention is paid to subject exemptions from the tax on goods and services and a category of the so-called "small taxpayer". An analysis of economic results of selecting diversified subject related statuses in the context of the tax on goods and services by companies is made.
Year
Volume
Pages
225-238
Physical description
Contributors
References
  • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz. U. UE z 2006 r. L347/1 z późn. zm., art. 281.
  • Famulska T., Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług [w:] Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
  • Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
  • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.
  • Ustawa z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług. Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
  • Zubrzycki J., Leksykon VAT, tom I, Unimex, Wrocław 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fed4c18-338a-4c88-a633-a0ab2782d1bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.