PL EN


2011 | 6 | 222-236
Article title

Informatyzacja procesów przygotowania produkcji i jej praktyczne konsekwencje

Content
Title variants
EN
Informatization of production preparation processes and its practical consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiono konsekwencje wynikające z coraz powszechniejszego wprowadzania współczesnych systemów komputerowych do zintegrowanego przygotowania produkcji. Omówiono zmiany zachodzące w chwili obecnej w praktycznym wykorzystaniu tych systemów wynikające ze zmian w sposobie organizacji przygotowania produkcji oraz coraz pełniejszego zintegrowania współczesnych systemów CAD z systemami CAD/CAM. Przeanalizowano zmiany wywołane wprowadzeniem systemów komputerowych do procesów projektowania i przygotowania produkcji współczesnych wyrobów.
EN
Consequences resulting from the increasingly widespread implementation of contemporary computerized systems to integrated production preparation are presented. The changes occurring at present in the practical use of these systems resulting from the changes in the production preparation organization method and the increasingly complete integration of contemporary CAD systems with CAD/CAM systems are discussed. The changes caused by the implementation of computerized systems to the design and production preparation of contemporary products are examined.
Year
Volume
6
Pages
222-236
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Częstochowska
References
  • Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2000.
  • Tubielewicz K., Zaborski A., Projektowanie technologiczne za pomocą systemów CAD/CAM. „Przegląd Mechaniczny” nr 6/2005.
  • Tubielewicz K., Zaborski A., Dydaktyczne aspekty wykorzystania komputera w procesie przygotowania produkcji wyrobów. Fragment w książce Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, t. 7 pod red. W. Furmanka, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007.
  • Tubielewicz K., Zaborski A, Wprowadzenie do nauczania systemów komputerowo wspomaganego przygotowania produkcji CAD/CAM. Fragment w monografii Edukacja techniczna i informatyczna: Przygotowanie zawodowe – kwalifikacje – rynek pracy pod red. M. Kajdasz-Aoull, A.M. Michalskiego i E. Podoskiej-Filipowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.
  • Winkler T., Komputerowy zapis konstrukcji, WNT, Warszawa 1997.
  • Zaborski A., Tubielewicz K., Zastosowanie systemów CAD/CAM do komputerowo wspomaganego przygotowania produkcji, „Mechanik” nr 8–9/2004.
  • Zaborski A., Tubielewicz K., Dydaktyczne aspekty zmian zachodzących w sposobie przygotowania produkcji. Wydawnictwo książkowe: Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej. Technika – Informatyka – Edukacja pod red. W. Furmanka, A. Piecucha i W. Walata, t. II, Wydawnictwo UR. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2005.
  • Zaborski A., Tubielewicz K., Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych, „Biuletyn WAT” Vol. 56, nr spec. (1) 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ffb70da-8420-41d5-9a98-dad82b072643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.