Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(17) | 127-137

Article title

Krytyczne studia nad niepełnosprawnością w polskiej humanistyce. Słów kilka o konferencji „Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film, and Media”

Content

Title variants

Critical Disability Studies in Polish Humanities: A Report of the “Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film, and Media” Conference

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest sprawozdaniem z międzynarodowej konferencji pt. „Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film, and Media”, która odbyła się w dniach 25–27 września 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie to było jednym z pierwszych przedsięwzięć mających na celu promocję krytycznych studiów nad niepełnosprawnością w polskiej humanistyce. Podczas trzech dni konferencji przedstawiciele środowisk akademickich z różnych stron świata (z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Turcji, Irlandii, Rosji, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Australii), w tym czołowi badacze z dziedziny kulturowych studiów nad niepełnosprawnością oraz praktycy teatru i filmu, mieli okazję przyjrzeć się zagadnieniu niepełnosprawności w różnych kontekstach kulturowych, zarówno z perspektywy synchronicznej, jak i diachronicznej, a także wziąć udział w dyskusjach nad zmieniającymi się ujęciami inności, definiowanej poprzez niepełnosprawność fizyczną i psychiczną. Artykuł jest próbą podsumowania konferencji. Stanowi również okazję do ogólnej refleksji na temat specyfiki i roli kulturowych studiów nad niepełnosprawnością we współczesnej humanistyce oraz przyszłości tej dziedziny wiedzy w Polsce.
EN
This article is a report of the international conference entitled „Negotiating Space for (Dis)Ability in Drama, Theatre, Film, and Media,” which took place on 25th-27th September 2015 at the Faculty of Philology, University of Łódź. Promoting critical disability studies in humanities, the conference was one of the first events of this kind organized in Poland. Over the three days of the conference, representatives of various academic institutions from all over the world (from Poland, the USA, Great Britain, Ireland, Turkey, Russia, India, the United Arab Emirates, and Australia), including leading scholars in cultural disability studies, as well as theatre and film practitioners examined the issue of disability in various cultural contexts, both from synchronic and diachronic perspectives, and took part in discussions on the changing perceptions of otherness defined through physical and intellectual disabilities. The article attempts to summarize the conference. Furthermore, it offers a general reflection on the specificity and role of cultural disability studies in contemporary humanities as well as on the future of this field of study in Poland.

Year

Issue

Pages

127-137

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

  • Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

References

  • Eisland N. L., The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability, Nashville, Abington Press, 1994
  • Goffman E., Piętno: Rozważania o Zranionej Tożsamości, tłum. Dzierżyńska A. i Tokarska-Bakir J., Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
  • Hadley B., Disability, Public Performance and Spectatorship: Unconscious Performers, New York, Palgrave MacMillan, 2014
  • Mairs N., Waist-High in the World: A Life among the Nondisabled, Boston, Beacon Press, 1996
  • Shakespeare T., The Social Model of Disability, [w:] The Disability Studies Reader, red. Davis L. J., New York, Routledge, 2006
  • Thompson J., Applied Theatre: Bewilderment and Beyond, Oxford, Peter Lang, 2008

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ffdb79a-80cd-4fe6-b5a1-c4e890e61030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.