Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 183 cz 1 | 49-60

Article title

Model SPIN jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
SPIN Model as an Opportunity for the Support of Knowledge Transfer from Universities to Enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
It is the aim of the article to depict the design and implementation of organizational innovation: Model SPIN. Model was tested at universities in Małopolska voivodship. It is based on the establishment and development of Knowledge Centers dedicated to the specific fields of technology (biotechnology, smart grids, green building, translational medicine). The implementation is discussed through the description of the risks associated with it. The article is concluded by the general reflections about the cooperation of public administration, universities and enterprises.

Year

Volume

Pages

49-60

Physical description

References

 • Bajak Ł., Weber S.: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej w Polsce. "Zarządzanie Publiczne" 2011.
 • Bendis R., Craciunoiu S.: Overcoming Barriers to Technology Transfer and Business Commercialization in Central and Eastern Europe. Ios Pr Inc. 2002.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A.: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 • CEAPP UJ. W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza w obszarach objetych modelem SPIN. Województwo Małopolskie, Kraków 2012.
 • CEAPP UJ. SPIN: Innowacyjny model transferu wiedzy. Unwiersytet Jagielloński, Kraków 2013.
 • Dominik W.: Współpraca i transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami akademickimi. W: D. Dziewaluk: Nauka i Szkolnictwo Wyższe. Studia Biura Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Matusiak B.K., Guliński J.: Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Orłowski W.M.: Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania. PwC Polska, Warszawa 2013.
 • Owen D.H., Wahl Z.: Defining Four Pillars for Successful Applied. W: J.R. Howlett: Innovation through Knowledge Transfer 2010. Springer, Berlin, Heidelberg 2011.
 • Strategia rozwoju kraju 2020. Warszawa 2012. Załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z 25 września 2012 r., poz. 882.
 • Zawicki M.: Implementacja polityk i programów publicznych. W: J. Górniak, S. Mazur: Zarządzanie strategiczne rozwojem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ffdc890-623a-41b6-b9b1-0615b792ccb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.