PL EN


2015 | 209 | 65-73
Article title

Administracja publiczna wobec regionalnych inicjatyw klastrowych

Content
Title variants
EN
Public Administration on Regional Cluster Initiatives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Clusters are a powerful tool to promote regional economic development and stimulate competitiveness and innovation. This is undoubtedly the area constituting a large reserve for economic growth in Poland. The study focuses on the interaction between clusters and the public administration. It presents the way clusters are being preceived by the regional public administration, particularly in terms of the conditions determining the way clusters operate, as well as their knowledge about initiatives existing in particular regions. Data were obtained based on the nationwide survey, using Computer-Assisted Web Interview and Computer Assisted Telephone Interview. The study sample were all regional government administration offices and regional self-governments in Poland.
Year
Volume
209
Pages
65-73
Physical description
Contributors
References
 • Borowicz A., Dzierżanowski M., Koszarek M., Rybacka M., Szultka S., Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 • Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4(110).
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów, Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414.
 • Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa 2012
 • Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, BAS nr 13/83/2010.
 • Koszarek M., Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa 2011.
 • Maskell P., The theory of the geographical agglomeration - Minimum requirements and a knowledge-based suggestion, Dordrecht 2003.
 • Olko S., Hawrysz L., Polek-Duraj K., Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów, w: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, tom 4, Opole 2011.
 • Pander W., Stawicki M., Wytyczne i kierunki wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce w nowej perspektywie finansowej (2007-2013), w: Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. W. Pander, M. Stawicki, Warszawa 2008.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651.
 • Sölvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2003.
 • The Technological Evolution of Industrial Districts, eds. F. Belussi, G. Gottardi, E. Rullani, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003.
 • W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, COM(2008) 652, Bruksela 2008.
 • www.mg.gov.pl.
 • www.parp.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ffde805-897d-4e12-90a3-fd858c3b4c08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.