PL EN


2014 | 7 | 1(22) | 271-280
Article title

Struktura pracy dyplomowej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Autor wprowadzając czytelnika w zagadnienie struktury pracy dyplomowej określa czas oraz cel jej pisania a także różnice pomiędzy pracami licencjackimi a magisterskimi. Najwięcej miejsca w niniejszym opracowaniu zajmuje wykaz poszczególnych części i rozdziałów pracy wraz z praktycznymi wskazaniami co do sposobu ich opracowania oraz wypełniających je treści. Ogólne zalecenie zwraca uwagę, że praca dyplomowa powinna tworzyć spójną, logiczną całość. Piszący zaś powinien wykazać się umiejętnością całościowego ogarnięcia tematu opracowania.Dla zobrazowania swoich rozważań autor w części końcowej artykułu zamieszcza przykładowy temat pracy dyplomowej wraz z prezentacją jej najważniejszych elementów. Na końcu artykułu czytelnik znajdzie wybrane pozycje bibliograficzne z zakresu metodologii badań oraz poradniki dla studentów traktujące o przygotowaniu promocyjnej pracy dyplomowej.
Keywords
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
  • Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki. Kraków 2008
  • Dominiczak H., Przygotowanie pracy magisterskiej z historii. Częstochowa 1966
  • Mendecka G., Poradnik dla studentów piszących pracę magisterską z psychologii. Częstochowa 1998
  • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998, 2001
  • Puślecki W., Metody badań pedagogicznych. Kalisz 1983
  • Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa 1985
  • Węglińska M., Jak pisać prace magisterską. Kraków 2005
  • Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną. Warszawa 2005
  • Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Olsztyn 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-100c728b-9731-4c8f-af0f-b01f556569e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.