PL EN


2017 | 17 | 17-26
Article title

Problem sekularyzacji w teologii protestanckiej i katolickiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Problem of Secularization in the Protestant and Catholic Theology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Based on the views of selected evangelical (F. Gogarten, D. Bonhoeffer) and Catholic (H. Fries, J.B. Metz) theologians, the author analyzes the phenomenon of secularization. He points to its double face, distinguishing the secularisation that is a consequence of the Christian faith, which recognizes the autonomy of history and culture against the Church, from secularism as an ideology rejecting the transcendent dimension of reality and absolutizing atheism. The article also formulates postulates for the Christian faith, which must preserve the critical-prophetic function against secularization, and by knowing of the phenomena of the finality of the world and human beings, oppose the intra-world absolutism.
PL
Opierając się na wypowiedziach wybranych ewangelickich (F. Gogarten, D. Bonhoeffer) i katolickich (H. Fries, J.B. Metz) teologów, autor analizuje zjawisko sekularyzacji. Wskazuje przy tym na jego podwójne oblicze, odróżniając sekularyzację będącą poniekąd konsekwencją chrześcijańskiej wiary, która uznaje autonomię historii i kultury wobec Kościoła, od sekularyzmu – jako ideologii odrzucającej transcendentny wymiar rzeczywistości i absolutyzującej ateizm. Formułuje także postulaty wobec chrześcijańskiej wiary, która winna zachować krytyczno-profetyczną funkcję wobec sekularyzacji i dzięki znajomości fenomenu skończoności świata i człowieka przeciwstawiać się wewnątrzświatowym absolutyzmom.
Year
Issue
17
Pages
17-26
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Teologiczny UO
References
  • Bonhoeffer D., Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, Ch. Gremmels i in. (red.), Gütersloh 1998.
  • Fries H., Theologische Deutung der Säkularisierung, w: U. Hommes (red.), Gesellschaft ohne Christentum?, Düsseldorf 1974.
  • Gogarten F., Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit. Die Säkularisierung als theologisches Problem, Stuttgart 1953.
  • Jaskóła P., Ku jedności w Chrystusie. Wybrane zagadnienia z problematyki ekumenicznej i dogmatycznej, Opole 2016.
  • Metz J.B., Zur Theologie der Welt, Mainz 1968.
  • Morawska A., Dietrich Bonhoeffer. Ein Christ im Dritten Reich, tłum. W. Lipscher, Münster 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-101b387b-9bdb-47da-a4a2-28ce926fee68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.