PL EN


2016 | Wydanie specjalne: Filozofii Polacy potrzebują. Księga pamiątkowa ofiarowana Witoldowi Mackiewiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin | 47-75
Article title

Idea uniwersytetu klasycznego a jakość człowieka

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
References
 • Uniwersytet (w:) Wielka encyklopedia PWN, t. 28, Warszawa 2005.
 • Kazimierz Twardowski: O dostojeństwie Uniwersytetu, Poznań, Uniwersytet Poznański MCMXXXIII.
 • Tadeusz Kotarbiński: Drogi dociekań własnych. W setną rocznicę urodzin, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • G. Labuda: Rola i zadania uniwersytetów w nowoczesnej organizacji nauki, Poznań 1962
 • H.L. Jilek: Historical Compedium of European Universities, Genewa 1984.
 • W. Kryszewski: Uniwersytet (w:) Wielka Encyklopedia PWN, t.28, Warszawa 2005.
 • D. Antonowicz: Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005
 • K. Denek: Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Nauka i edukacja w Uniwersytecie XXI wieku, WSPiA, Poznań 2011.
 • B. Suchodolski: Uniwersytet otwarty, (w:) Wychowanie mimo wszystko, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990, s. 370.
 • Filolożka: Filolożka bez szans, Felieton „Wysokie obcasy”, 11 kwietnia 2015.
 • A. Graff: Uczelnia to nie firma, „Wysokie obcasy”, 30 Maja 2015, s. 6.
 • Jan Szmyd: Szkoła i myśl pedagogiczna w „ponowoczesności” – konteksty cywilizacyjne i społeczne. Zarys zagadnienia. (w:) Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pałka, Tom I, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-103fcb10-4f73-4c46-a5df-33319d9e11d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.