PL EN


2016 | 21 | 257-268
Article title

Obcy i swoi. Polacy w cyklu Czerwone Koło Aleksandra Sołżenicyna

Authors
Content
Title variants
EN
Strangers and own people. Poles in the „The Red Wheel" cycle by Alexandr Solzhenitsyn
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The cycle of novels The Red Wheel, one of the most significant and yet least-known works of Alexandr Solzhenitsyn, offers a profound insight into the issue of national identity and relationships between Poles and Russians. The analysis of how Solzhenitsyn depicted Poles in the cycle, in terms of their being strangers or own people, is all the more interesting for the fact that it relates to a specific point in history. Indeed, in The Red Wheel novels, Solzhenitsyn provides a detailed description of the period of decline of the multinational Russian Empire, which, by extension, was a pivotal time in the history of the Polish quest for independence.
Year
Issue
21
Pages
257-268
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Miłosz Cz., Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 1: Dostojewski - nasz współczesny, wybór B. Toruńczyk, M. Wójciak, opr. B. Toruńczyk, wstęp C. Cavanagh, wyd. Zeszyty Literackie, Warszawa 2010.
 • Polacy w życiu kulturalnym Rosji, red. R. Łużny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986; Chrześcijański Wschód a kultura polska. Studia pod redakcją R. Łużnego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
 • Postmodernizm. Antologia przekładów pod redakcją Ryszarda Nycza, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997, tu teksty J. Derridy, F. Jamesona, J. Clifforda, Z. Baumana, C. Owensa.
 • Вахтель Э. Б, Назад к летописям: Солженицынское „Красное Колесо”, przeł. Б.А. Ерхова, [w:] Солженицыгн: Мыгслителъ, историк, художник. Западная критика: 1974-2008, red. Э.Э. Эриксон, Русский путь, Москва 2010.
 • Нива Ж., Поэтика Солженицыгна между „болъшими” и „малыгми” формами, „Звезда” 2003, nr 12.
 • Солженицын А.И. , Иван Шмелёв и его „Солнце мёртвыгх”. Из „Литературной коллекции”, „Новый мир” 1998, nr 7.
 • Kijas A., Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny, Inst. Wydawniczy PAX, Poznań 2000.
 • Diaczenko K., Polak i Polka w oczach Rosjanina, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995.
 • Солженицын A., Собрание сочинений в тридцати томах, t. 15: Апрелъ Семнадцатого, Время, Москва, 2006.
 • White H., Proza historyczna, red. A. Domańska, przeł. R. Borysławski, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, D. Kołodziejczyk, J. Mydla, M. Nowak, A. Żychliński, Universitas, Kraków 2009.
 • Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, posłowie E. Domańska, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
 • Thomson E. M., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000.
 • oucault M., Człowiek i jego sobowtóry, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988.
 • Dąbrowski M., Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001.
 • Orłowski J., Historia Polski w ocenie Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Aleksander Sołżenicyn i Polska, red. J. Litwinow, Wyd. UAM, Poznań 1997.
 • Солженицын A., „Русский вопрос ” к концу XX века, „Новый мир” 1994, nr 7.
 • Suchanek L., Aleksander Sołżenicyn. Dramat w czterech odsłonach. Na okoliczność śmierci pisarza, „Slavia Orientalis” 2008, nr 4.
 • Sidor M., Obrazy literackie Piotra Stołypina i Mikołaja II w Aleksandra Sołżenicyna narracji o historii. „Sierpień Czternastego", [w:] Wschód - Zachód. Dialog języków i kultur, red. J. Kazimierczyk, P. Gancarz, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-549X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-104e690c-beea-4b89-a053-7fbf81dcd9c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.