PL EN


2017 | LXVI | 4 | 125-138
Article title

The four horsemen of the Apocalypse. Remarks on the book The great leveler. Violence and the history of inequality from the Stone Age to the twenty-first century by Walter Scheidel. Princeton-Oxford: Princeton University Press 2017 - REVIEW ESSAY

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article constitutes a review of the book “The great leveler” written by Walter Scheidel. We refer to the issue of constructing theories and pointing out the regularities in history. We present the scientific background of the author, as well as his inspirations from other publications of a similar kind, notably “Capital in the twenty-first century” by Thomas Piketty. We analyse the elements of Scheidel’s thesis that the levelling of income inequalities within the framework of states may come about only from violent shocks: mobilization warfare, transformative revolution, state failure, and lethal pandemics. We comment on each of these factors, offering a critical approach to the author’s interpretation and directions for further research. We also argue that for the studies of income disparities the estimation of data about the middle class is crucial, as the lack of or small scope of it is the most dangerous for domestic stability. The estimations of the top 1% of the richest means less in this context. We also propose a greater focus on the impact of welfare politics in democratic states. However, we highly appreciate the author’s thoroughness in compiling such a great amount of data as well as his logical argumentation, which make his work valuable, convincing, and intellectually stimulating.
PL
Esej zawiera recenzję książki Walter Scheidela “The great leveler”. Odnosimy się w nim to przedstawionej przez Autora teorii oraz dostrzegania przez niego prawidłowości w procesie historycznym. Przedstawiamy syntetycznie biografię naukową Scheidela oraz identyfikujemy Jego inspirację publikacjami, w których podejmowano podobne wątki, szczególnie pracą Thomasa Piketty’ego “Kapitał w XXI wieku”. Odnosimy się do poszczególnych elementów tezy Scheidela, który twierdzi, że wyrównywanie nierówności dochodów w ramach państwa może mieć miejsce jedynie w wyniku silnych wstrząsów, takich jak działania wojenne, rewolucje, upadek państw czy epidemie śmiertelnych chorób. Przedstawiamy krytyczną analizę twierdzeń Autora oraz proponujemy kierunki dalszych badań poszczególnych czynników. Przybliżamy również tezę, że dla badań nad nierównościami dochodów kluczowe są dane dotyczące klasy średniej, gdyż jej brak lub niewielki udział najbardziej zagrażają stabilności wewnętrznej państw. Skupienie się jedynie na 1% najzamożniejszych obywateli ma w tym kontekście mniejsze znaczenie. Proponujemy również wzięcie w większym stopniu pod uwagę polityk społecznych – państwa opiekuńczego – realizowanych w wielu państwach demokratycznych. Mimo tych krytycznych uwag, bardzo pozytywnie oceniamy skrupulatność naukową Autora, który oparł swoje badania na ogromnej liczbie danych. Na najwyższe uznanie zasługuje również logiczna argumentacja. To wszystko czyni Jego wywód przekonującym i inspirującym intelektualnie.
Year
Volume
Issue
4
Pages
125-138
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • University of Lodz, Department of American and Media Studies, Faculty of International and Political Studies, paulinamatera@uni.lodz.pl
author
 • University of Lodz, Department of History of Economic Thought and Economic History, Faculty of Economics and Sociology, rafal.matera@uni.lodz.pl
References
 • Acemoglu Daron, James A. Robinson. 2013. Why nations fail. The origins of power, prosperity and poverty. London: Profile Books.
 • Acemoglu Daron, James A. Robinson. 2015. “The rise and decline of general laws of capitalism”. Journal of Economic Perspectives 29(1): 3–28.
 • Barber Benjamin. 1996. Jihad vs. McWorld: Terrorism’s challenge to democracy. New York: Random House Publishing Groups.
 • Barton-Dock Mary. 2014. Haiti 2030: A country without extreme poverty. The World Bank. http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2014/07/16/haiti-2030-un-pays-sans-pauvrete-extreme-catastrophes-naturelles, July 15, 2014 [accessed on 27.07.2017].
 • Bauman Zygmunt. 2012. To nie jest dziennik. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Berlin Isaiah. 1993. The Hedgehog and the Fox. Chicago: Ivan R. Dee Publisher.
 • Bitros George C., Nicholas C. Kyriazis (eds.). 2017. Democracy and an open-economy world order. Cham: Springer.
 • Brzeziński Michał, Barbara Jancewicz, Natalia Letki. 2013. Growing inequalities and their impacts in Poland. Country report for Poland. http://gini-research.org/system/uploads/450/original/Poland.pdf? [accessed on 25.07.2017].
 • Dzionek-Kozłowska Joanna, Rafał Matera. 2015. Ethics in economic thought. Selected issues and various perspectives. Łódź-Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Fukuyama Francis. 1992. The end of history and the last man. New York: Free Press.
 • Hartung William D. 2012. Prophets of war: Lockheed Martin and the making of the military-industrialcComplex. New York: Nation Books.
 • Huntington Samuel. 1996. The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon and Schuster.
 • Lal Deepak. 2006. Reviving the invisible hand. The case for classical liberalism in the twenty-first century. New Jersey: Princeton University Press.
 • Maddison Angus. 2000. Monitoring the world economy 1820–1992. Paris: OECD.
 • Maddison Angus. 2001. The world economy. A millennial perspective. Paris: OECD.
 • Maddison Angus. 2007. Contours of the world economy 1-2030 AD: Essays in macro-economic history. Oxford: Oxford University Press.
 • Mankiw Gregory N. 2014. Yes, r > g. So what? Harvard University. Annual Meeting of the American Economic Association.
 • Matera Paulina, Rafał Matera. 2011. “Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala.” Annales. Etyka w życiu gospodarczym 14 (1): 55–65.
 • McCloskey Deirdre Nansen. 2014. ”Measured, unmeasured, mismeasured, and unjustified pessimism: a review essay of Thomas Piketty’s Capital in the twenty-first century”. Erasmus Journal for Philosophy and Economics 7(2): 73–115.
 • Ottaway Marina. 2006. Dysfunctional states, dysfunctional arm movements, and lootable commodities. In: Big African States. Angola, DRC, Ethiopia, Nigeria, South Africa, Sudan. Ch. Clapham, G. Mills, J. Herbst (eds.), 187–203. Johannesburg: Wits University Press, Johannesburg.
 • Piketty Thomas. 2013. Capital in the twenty-first century. Cambridge-London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Rego Loy. 2006. Social and economic impact of December 2004 Tsunami. Asian disaster preparedness Center. http://cmsdata.iucn.org/downloads/social_and_economic_impact_of_december_ 2004_tsunami_apdc.pdf [accessed on 27.07.2017].
 • Scheidel Walter, Steven J. Friesen. 2009. “The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire”. The Journal of Roman Studies 99: 61–91.
 • Talbot Imlay, Martin Horn. 2014. The politics of industrial collaboration during World War II: Ford France, Vichy and Nazi Germany. New York: Cambridge University Press.
 • The University of North Carolina. 2013. Economic impact of the earthquake. http://haitiearthquake.web.unc.edu/economic-impact-of-the-earthquake/ [accessed on 27.07.2017].
 • Toynbee Arnold Joseph. 1934. Study of history. Oxford: Oxford University Press.
 • http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI [accessed on 25.07.2017].
 • http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm[accessed on 25.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-105061e5-e701-4789-8f90-3523e05387ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.