PL EN


2014 | 21 | 81-92
Article title

Działalność gospodarcza i kulturowa książąt mazowieckich Janusza I Starszego oraz Siemowita IV

Title variants
EN
Economic and cultural activities dukes of Mazovia Janusz I of Warsaw and Siemowit IV
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article discusses the economic and cultural activities of Princes Janusz I of Warsaw and Siemowit IV, who reigned in Mazovia at the turn of the fourteenth and fifteenth centuries. Details of the most important elements of the economy of Mazovia, such as the finances of Mazovia, tax related issues and the dependencies of the population of the prince. It discusses the roads and trade routes running through the lands of Mazovia and locations of cities under German law and administrative offices and prince’s trade policy. In terms of cultural activities associated with Janusz I of Warsaw and Siemoit IV, it describes the structure and activities of the office of princes and what’s involved princely titulary, emblems and seals of both princes. Also discussed are the prince’s influence and activities in the field of architecture and construction in the lands of Mazovia.
Year
Volume
21
Pages
81-92
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.
 • Biskup M., Zjednoczenie Pomorza wschodniego z Polską w połowie XV wieku, Warszawa 1959.
 • Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 • Brodnicki Cz., Kolno na Mazowszu, Warszawa 1982.
 • Galicka I., Z mecenatu książęcego na Mazowszu, w: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, (red.), Karwowska E., Maczak- Krupa A., Warszawa 1984.
 • Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich: studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Warszawa 2012.
 • Grodecki R., Dzieje zwierzchności menniczej w Polsce średniowiecznej,w: Polityka pieniężna Piastów, Kraków 2009.
 • Grodecki R., Znaczenie handlowe Wisły w epoce Piastowskiej, Kraków 1928.
 • Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.
 • Kętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008.
 • Kuczyński S. K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978.
 • Małowist M., Polityka gospodarcza Zakonu Krzyżackiego w XV wieku, Wrocław 1948.
 • Małowist M., Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa 2009.
 • Piastowie. Leksykon biograficzny, Ożóg K. (red.), Szczur S., Kraków 1999.
 • Russocki S., Pacuski K., Ustrój polityczny i prawo, w: Dzieje Mazowsza, (red.) Samsonowicz H., t. 1, Pułtusk 2006.
 • Rutkowski H., Rozwój przestrzenny Sochaczewa od XII do XVIII wieku, w: Dzieje Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej, red. S. Russocki, Warszawa 1970.
 • Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, t. 1, Warszawa 1958.
 • Samsonowicz H., Gospodarka i społeczeństwo (XIII – początek XIV wieku),w: Dzieje Mazowsza, (red.) Samsonowicz H., t. 1, Pułtusk 2006.
 • Senkowski J., Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965.
 • Supruniuk A., Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV. Studium o elicie politycznej Mazowsza na prze-łomie XIV i XV wieku, Warszawa 1998.
 • Tymaniecki K., Procesy twórcze społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Poznań1996.
 • Wawrzyńczyk A., Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku, Warszawa 1956.
 • Weymann S., Cła i drogi handlowe w Polsce średniowiecznej, Poznań 1938.
 • Wilska M., Książę Janusz Starszy, Warszawa 1986.
 • Wilska M., Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego, Warszawa 2012.
 • Wolff A., Metryka Mazowiecka: układ pierwotny, sposób rejestracji, Warszawa 1929.
 • Wolff A., Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526, Wrocław 1962.
 • Zagrodzki T., Czersk. Zamek i miasto historyczne, Warszawa 1996.
 • Zagrodzki T., Gotycka architektura katedry św. Jana w Warszawie, Warszawa 2000.
 • Zientara B., Dzieje gospodarcze Polski do 1939, Warszawa 1988.
 • Zientara B., Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast w dobie lokacji, w: Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej, Gieysztor A., Rosłanowski T. (red.), Warszawa 1976.
 • Żebrowski T., Stolica książąt mazowieckich i płockich w latach 1138-1495, w: Dzieje Płocka, (red. ) Gieysztor A., Płock 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1050985d-1b15-4e2c-a70a-dc4f7828571d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.