PL EN


2018 | 4(97) | 3-17
Article title

Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego

Title variants
EN
Obligation of the principal to remain loyal under insurance brokerage contract
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cechą charakterystyczną umowy brokerskiej jest nieodpłatność dla mocodawcy. Zgodnie z utrwalonym zwyczajem broker wynagradzany jest nie przez swego mocodawcę, ale przez ubezpieczyciela na podstawie innego od umowy brokerskiej stosunku prawnego. Zgodnie z prezentowanym przez autorów poglądem świadczenie mocodawcy w umowie brokerskiej polega na zachowaniu lojalności względem brokera w szczególności na podejmowaniu działań umożliwiających mu uzyskanie kurtażu od ubezpieczyciela oraz na powstrzymywaniu się od działań, które mogłyby w tym przeszkodzić. W konsekwencji wypowiedzenie umowy brokerskiej przez mocodawcę lub odwołanie pełnomocnictwa udzielonego brokerowi bez istotnych powodów może być podstawą roszczeń odszkodowawczych brokera względem mocodawcy.
EN
Characteristic feature of the insurance brokerage contract lies in the fact that it is unpaid by the principal. According to the custom the broker may demand his commission not from the principal but from the insurer on the basis of a different legal relation. According to authors the basic obligation of the principal under brokerage contract is to become loyal to the broker, undertake the actions which make it possible for the broker to acquire the commission and refrain from the actions that could prejudice the broker’s right to the commission. Consequently terminating the brokerage contract by the principal or revoking the power of attorney given to the broker without the important reasons may result with the broker’s claim for damages from the principal.
Year
Volume
Pages
3-17
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzko
  • Uniwerystet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10597401-5e16-402c-a8c0-bc797b3a8bb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.