PL EN


2015 | 13 | 1-14
Article title

Ocena spójności intertekstowej w planowaniu projektu. Wyniki badania z wykorzystaniem układu wielkości organizacyjnych

Content
Title variants
EN
Intertextual Symmetry in Project Planning. Research Results Achieved with the Use of the System of Organisational Terms
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the results of the assessment of intertextual symmetry of texts produced during the phase of project planning. The corpus of texts was built as a result of observation of managers formulating project goals and tasks according to the instruction concerning project requirements. The observation was conducted with the help of managerial tools developed on the basis of the system of organisational terms. The analysis of the texts was conducted with the help of comparative content analysis and text analysis.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Alnajjar, J. (2014), Controlling komunikacyjny: nowe wyzwanie dla dydaktyki akade-mickiej, (w:) „Lingwistyka Stosowana — Applied Linguistics — Angewandte Linguistik. Przegląd/Review” 9, 19–39. (URL http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/12255677/Lingwistyka+Stosowana+9+Justyna+Alnajjar.pdf). [Pobrano 23.07.2015].
 • Brink C./ I. Rewitzky (2002), Three Dual Ontologies, (w:) „Journal of Philosophical Logic” 31, 543–568.
 • Ciesielski, K./ Z. Pogoda (2008), Bezmiar matematycznej wyobraźni. Warszawa.
 • Cyfert, S./ K. Krzakiewicz (2009), Nauka o organizacji. Poznań.
 • Denzin, N.K. (1978), The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods. 2. wyd., New York etc.
 • El-Diraby, T.A./ C. Lima/ B. Feis (2005), Domain Taxonomy for Construction Con-cepts – Toward a Formal Ontology for Construction Knowledge, (w:) „Journal of Computing in Civil Engineering”, ASCE, 394–406.
 • Flak, O. (2007), Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań, (w:) A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz, 64–74.
 • Flak, O. (2008), Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych, (w:) A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz, 13–21.
 • Flak, O. (2010), Wymiary i wielkości mierzone w układzie wielkości organizacyjnych, (w:) A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz, 11–21.
 • Flak, O. (2013a), Theoretical Foundation for Managers’ Behavior Analysis by Graph-Based Pattern Matching, (w:) „International Journal of Contemporary Management” 12/4, 110–123.
 • Flak, O. (2013b), Ustalanie celów i zadań przez menedżera za pomocą narzędzi mene-dżerskich online — wyniki obserwacji, (w:) „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Studia Ekonomiczne” 199, 46–57.
 • Flak, O./ A. Pyszka (2013), Differences in perception of the participants in the management process and its real trajectory, (w:) „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 9/4, 53–72.
 • Gibbs, G. (2007), Analyzing Qualitative Data. Los Angeles etc.
 • Grajewski, P. (2007), Organizacja procesowa. Warszawa.
 • Grucza, S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Hart, S.L. (1995), Natural-Resource-Based View Of The Firm, (w:) „Academy of Management Review” 20/ 4, 986–1014.
 • Jokiel, G. (2009), Podejście procesowe w zarządzaniu – geneza i kierunki rozwoju koncepcji, (w:) „Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersy-tetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 52, 15–22.
 • Krzyżanowski, L. (1985), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa.
 • Krzyżanowski, L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa.
 • McInerny, D.Q. (2005), Nauka logicznego myślenia. Warszawa.
 • Müller-Jacquier, B. (2004), ‚Cross-cultural‘ versus Interkulturelle Kommunikation. Methodische Probleme der Beschreibung der Inter-Aktion, (w:) H.-J. Lüsebrink (red.), Konzepte der Interkulturellen Kommunikation. Theorieansätze und Praxis-bezüge in interdisziplinärer Perspektive. St. Ingbert, 69–113.
 • Prechtl, P. (2007), Wprowadzenie do filozofii języka. Kraków.
 • Stachak, S. (1997), Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa.
 • Wittgenstein, L. (2000), Tractatus Logico-Philosophicus. Warszawa.
 • Zając, J. (2010), Kilka uwag na temat tłumaczenia wtórnych tekstów wspólnotowych, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 2, 227–240. (URL http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11233657/LS2_2010_art_Zajac.pdf). [Pobrano 23.07.2015].
 • Zieleniewski, K. (1965), Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-109c485b-2e33-4971-8758-d86d91e1124f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.