PL EN


2017 | 43 | 1 (163) | 307-332
Article title

KRYZYS MIGRACYJNY W EUROPIE A POLSKA POLITYKA IMIGRACYJNA

Authors
Content
Title variants
EN
MIGRATION CRISIS IN EUROPE AND POLISH IMMIGRATION POLICY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba przedstawienia kształtowania się polityki imigracyjnej Polski pod wpływem kryzysu migracyjnego w UE. Analizie poddane zostały polityka imigracyjna UE oraz działania zmierzające do rozwiązania kryzysu imigracyjnego. W artykule postawiono tezę, że polityka imigracyjna polskiego rządu po październiku 2015 roku skupiła się na zachowaniu przede wszystkim bezpieczeństwa Polaków i kontestacji decyzji w sprawie relokacji uchodźców. W celu jej udowodnienia analizie poddano zmiany prawne, instytucjonalne i aktywność na forum międzynarodowym.
EN
The purpose of this article is an attempt to present Poland’s immigration policy in the context of the migration crisis in the EU. The author analyses both the EU immigration policy and its efforts aimed at solving the crisis. The main thesis in this article states that the immigration policy realized by the Polish government (after October 2015) has been primarily focused on preserving the safety of the Polish people and on the contestation of the decision to relocate the refugees. In order to prove this thesis, the following issues have been analysed: legal changes, institutional changes, and the activity in the international forum.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-109eeb73-03b1-4d2c-9d87-05575fed3064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.