PL EN


2013 | 1(12) | 135-151
Article title

Żywienie dzieci. Zarys problematyki cywilnoprawnej

Authors
Content
Title variants
EN
Child nutrition. Legal aspects in civil law
IT
L’alimentazione dei figli. Cenni civilo-giuridici
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this paper is proper child nutrition in light of civil law, and resulting from it tasks and duties of the adults. Particular obligations of individual members of the society, and in particular parents, family members, medical professionals, teachers and educators, are discussed. Child nutrition is analysed in the context of parental authority and responsibility of care for a minor. The results of the conducted analysis show that parents are for and foremost obliged the fulfil the duty due care arising from child nutrition obligation while other persons are obliged to play a supportive role in fulfilling the task. The paper ends with a brief discussion of the liability for breaching the duty of proper nutrition of children.
IT
L’oggetto dell’articolo è la problematica degli aspetti civilo-giuridici della corretta nutrizione dei figli e – su questo sfondo – dei compiti e del ruolo degli adulti. Le considerazioni abbracciano l’analisi degli obblighi dei singoli membri della società (in particolare i genitori, i parenti, le persone esercitanti le professioni mediche (medici, ostetriche e infermieri, ma anche insegnanti e educatori). L’autrice colloca la nutrizione dei figli nel contesto di un elemento della potestà genitoriale, vale a dire del prendersi cura del figlio minorenne. L’analisi svolta porta alla conclusione che le persone per prime autorizzate e obbligate a mantenere una dovuta diligenza nell’alimentazione dei figli minorenni sono genitori che esercitano la potestà genitoriale, mentre altre persone hanno il compito di sostenerli in questo impegno. L’articolo si conclude con l’analisi della questione della responsabilità per violazione dei principi della corretta alimentazione dei figli.
Keywords
Year
Issue
Pages
135-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Andrzejewski M., (2011), Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa, C. H. Beck.
 • Brzezińska A., Żywienie dzieci i młodzieży w publicznych placówkach edukacyjnych,http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj//artykul/zywienie-dzieci-i-mlodziezy-w-publicznychplacowkach-edukacyjnych.
 • Charzewska J., Chabros E., (2008), Praktyczne metody oceny stanu odżywienia uczniów (na podstawie pomiarów antropometrycznych, w tym wykrywanie ryzyka rozwoju otyłości, niedożywienia oraz anoreksji i bulimii), „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”, red. Jarosz M., Warszawa, Wydawnictwo IŻŻ.
 • Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., (2008), Potrzeby żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”, red. Jarosz M. Warszawa, Wydawnictwo IŻŻ.
 • Charzewska J., Wajszczyk B., (2008), Co powinna zawierać prawidłowa, zbilansowana dieta? Rola urozmaiconej diety, „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”, red. Jarosz M., Warszawa, Wydawnictwo IŻŻ.
 • Ciepła H., (2006), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, red. Piasecki K., Warszawa, C.H. Beck.
 • Czerwionka-Szaflarska M., (2004), Żywienie dzieci zdrowych, „Pediatria”, red. Kubacka K., Kawalec W., Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Dubis W., (2013), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 5, red. Gniewek E., Machnikowski P., Warszawa, C.H. Beck.
 • Haberko J., (2010), Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Haberko J., (2012), Dziadkowie–wnuki. Osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Poznań, z. 3.
 • Ignatowicz J., (2012), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa, C.H. Beck.
 • Ignatowicz J., (2012), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa.
 • Krawczyński M., (2008), Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, red. Krawczyński M, Kraków, Help-Med.
 • Książyk J., (2007), Żywienie dzieci zdrowych i chorych, Pediatria – co nowego?,red. w: Otto-Buczkowska E., Wrocław, Wydawnictwo Cornetis.
 • Palczewska I., Szailágyi-Pągowska I, (2002), Ocena rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży, „Medycyna Praktyczna. Pediatria”, nr 3, Wydawca: Medycyna Praktyczna.
 • Radwański Z., Olejniczak A., (2012), Zobowiązania – część ogólna, Warszawa, C.H. Beck.
 • Rychlik E., Jarosz M., (2008), Co nam mówią normy żywienia przeznaczone dla dzieci i młodzieży?, „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”, red. M. Jarosz, Warszawa, Wydawnictwo IŻŻ.
 • Rychlik E., M. Jarosz, (2008), Najczęstsze wady w żywieniu dzieci i młodzieży, „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”, red. Jarosz M., Warszawa, Wydawnictwo IŻŻ.
 • Rychlik, R., Wolnicka K., (2008), Założenia praktyczne do układania jadłospisów i przykładowe całodzienne jadłospisy uwzględniające współczesne normy, „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”, red. Jarosz M., Warszawa, Wydawnictwo IŻŻ.
 • Safjan M., (2004), Kodeks cywilny. Komentarz, red. w: K. Pietrzykowski, Warszawa, C. H. Beck.
 • Smyczyński T., (2009), Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 5, Warszawa, C.H. Beck.
 • Sokołowski T., (2006), Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań, Ars boni et aequi.
 • Sokołowski T., (2010), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Dolecki H., Sokołowski T., Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Sokołowski T., (2010), Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań, Ars boni et aequi.
 • Strzebinczyk J., (2010), Prawo rodzinne, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Strzebinczyk J., 2011, Prawo rodzinne i opiekuńcze, System prawa prywatnego. t. 12, , red. Smyczyński T., Warszawa, C.H. Beck.
 • Szponar L., Ołtarzewski M., (2008), Dlaczego powinno się unikać żywności typu fast food?, „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”, red. Jarosz M., Warszawa, Wydawnictwo IŻŻ.
 • Szymańczak J., (2012), Konferencja – Żywienie dzieci w Polsce. Czy stać nas na złe żywienie dzieci? 14 listopada 2012, red. Szymańczak J., Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 • Tulejska H. et al., (2004), Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10a0918e-43f0-41db-a0a5-d84db0732983
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.