Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(2) | 121-132

Article title

Co zniekształca i wspomaga pamięć autobiograficzną?

Content

Title variants

EN
WHAT DEFORMS AND IMPROVES AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY?

Languages of publication

PL

Abstracts

W artykule omówiono wyniki badań dotyczących pracy pamięci autobiograficznej ze względu na źródła i przejawy rozmaitych pułapek i zniekształceń oraz sposoby jej wspomagania. Okazało się, że: 1) w pamięci autobiografi cznej utrwalamy te wspomnienia, którym towarzyszą silne emocje; 2) najczęstsze zniekształcenie pamięci autobiograficznej polega na zapominaniu zwyczajnych, powtarzalnych czynności i zdarzeń; 3) najczęściej stosowanym sposobem wspomagania pamięci autobiograficznej jest gromadzenie fotografii.
EN
The outcome of the research concerning the operation of autobiographical memory in terms of sources and indications of various pitfalls and deformations and ways of improving its work is discussed in this article. It turned that: (1) in autobiographical memory we record the data which are accompanied by strong emotions; (2) the most common deformation of that type of memory consists in forgetting ordinary, recurrent actions and events; (3) collecting photographs is the most common way of improving autobiographical memory.

Year

Issue

Pages

121-132

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Anderson S.J., Conway M.A. 1993, Investigating the Structure of Specific Autobiographical Memories, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition”, 19.
 • Conway M.A. 1995, Autobiographical Knowledge and Autobiographical Memories, w: Remembering our Past. Studies in Autobiographical memory, red. D.C. Rubin, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Draaisma D. 2006, Dlaczego życie biegnie szybciej, gdy się starzejemy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Fivush R., Reese E. 1992, The Social Construction of Autobiographical Memory, w: Theoretical Perspectives on Autobiographical Memory, red. M.A. Conway, D. Rubin, H. Spinnler, W. Wagenaar, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Freud A. 2004, Ego i mechanizmy obronne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fromholt P., Larsen S.F. 1992, Autobiographical Memory and Life-history Narratives in Aging and Dementia (Alzheimer Type), w: Theoretical Perspectives on Autobiographical Memory, red. M.A. Conway, D.C. Rubin, H. Spinnler, W.A. Wagenaar, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Jansari A., Parkin A.J. 1996, Things that Go Bump in Your Life: Explaining the Reminiscence Bump in Autobiographical Memory, „Psychology and Aging”, 11.
 • Maruszewski T. 1996, Psychologia poznawcza, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.
 • Maruszewski T. 2001, Pamięć autobiografi czna, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Maruszewski T. 2005, Pamięć autobiograficzna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Metoda biograficzna w socjologii 1990, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, PWN, Warszawa–Poznań.
 • Nelson K. 1993, The Psychological and Social Origins of Autobiographical Memory, „Psychological Science”, 4, 1.
 • O biografi i i metodzie biograficznej 1993, red. T. Rzepa, J. Leoński, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
 • Pietrasiński Z. 2001, Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Runyan W. 1992, Historie życia a psychobiografia, PWN, Warszawa.
 • Rzepa T. 2007a, O najwcześniejszych wspomnieniach z dzieciństwa, „Polskie Forum Psychologiczne”, 12, 2.
 • Rzepa T. 2007b, Jakie wspomnienia i w jaki sposób przywołuje najczęściej nasza pamięć autobiograficzna, „Przegląd Psychologiczny”, 50, 4.
 • Susułowska M. 1989, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa.
 • Wagenaar W.A. 1986, My Memory: a Study of Autobiographical Memory Over Six Years, „Cognitive Psychology”, 18.
 • Wagenaar W.A. 1992, Remembering My Worst Sins: How Autobiographical Memory Serves the Updating of the Conceptual Self, w: Theoretical Perspectives on Autobiographical Memory, red. M.A. Conway, D.C. Rubin, H. Spinnler, W.A. Wagenaar, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Wciórka J. 2004, Psychopatologia, w: Psychiatria, t. 1, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-10ac1094-7912-48ca-9b35-c27b22c73447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.