PL EN


2014 | 201 | 363-378
Article title

Polityka w zakresie audytu wewnętrznego jednostek sektora polskich finansów publicznych a wspomaganie zarządzania w kształtowaniu wyników jednostek

Authors
Content
Title variants
EN
Policy of Internal Auditing in Polish Organizations of Public Finance in Supporting Management in Shaping Results in Units
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Contemporary and modern internal auditing was introduced in Polish organizations of public finance only in 21st century (on January 1st 2002). Worldwide, on the other hand, contemporary internal auditing has been applied for longer time - its beginning dates for mid-20th century (1941 - foundation of The Institute of Internal Auditors in USA, 1977 - foundation of The European Court of Auditors).Basing on professional and legal regulations in the field and international and domestic literature the paper presents the idea of contemporary internal auditing as an independent, objective assurance and consulting activity. The paper proves that contemporary and modern internal auditing in Polish organizations of public finance is an integral system of research, estimation and improvement internal control and management efficiency and helps an organization accomplish its objectives and in tasks implementation. Moreover, the paper shows the policy of internal auditing in polish organizations of public finance (policy on the organizational structure and personnel /HR/ policy) and its influence on supporting management in shaping results in units.
Year
Volume
201
Pages
363-378
Physical description
Contributors
author
References
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
 • Banaszkiewicz J. i in., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, SKwP, Warszawa 2003.
 • Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, wyd. 2, InfoAudit, Warszawa 2005.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Grocholski H., Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego (T1), Omnikron, Warszawa 2004.
 • Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, wyd. 3, PAR, Łódź 2010.
 • Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, USz, Szczecin 2013.
 • Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF z 2010 r., nr 5, poz. 24.
 • Komunikat nr 16 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", Dz. Urz. MF z 2006 r., nr 9, poz. 70.
 • Lueck W., Die Zukunft der Interne Revision Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Ueberwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 • Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, red. A. Kostur, wyd. 2, UE, Katowice 2012.
 • Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (International Standards of the Professional Practice of Internal Auditing), The Institute of Internal Auditors (IIA), Altamonte Springs 2009 (z późn. zm.); tłum. IIA-Polska, Warszawa, listopad 2011.
 • Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Penc J., Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, WSSM, Łódź 2008.
 • Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, SKwP, Warszawa 2004.
 • Robbins S.P., De Cenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Saunders E.J., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Edukator (AP), Częstochowa 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz.U. z 2010 r., nr 21, poz. 108.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej, Dz.U. z 2006 r., nr 112, poz. 766.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu, Dz.U. z 2009 r., nr 226, poz. 1826.
 • Sawyer L.B., Dittehofer M.A., Scheiner J.H., Sawyer's Internal Auditing, 5th Edition, IIA, Altamonte Springs 2003.
 • Spencer Pickett K.H., The essential handbook of internal auditing, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 • Tyka A., Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja, ODDK, Gdańsk 2005.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Tekst pierwotny: Dz.U. z 1998 r., nr 155, poz. 1014 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. z 2001 r., nr 102, poz. 1116.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. z 2006 r., nr 249, poz. 1832.
 • Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10bb5d9c-be08-4243-b611-de0544782de2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.