PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 213-222
Article title

Społeczna odpowiedzialność jako mechanizm nadzoru korporacyjnego

Content
Title variants
EN
Corporate social responsibility as a corporate governance mechanism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In today’s financial markets in recent years, more and more interest among investors raises conception of CSR. She became almost the standard for listed companies all over the world as well as in Poland. Of great importance in the development of CSR in Poland plays a running on 19 November 2009 by the Warsaw Stock Exchange Respect Index. In many companies began to unify the rules of action, and thus the company became responsible for the whole of its business. In the polish literature, so far a little publications is about the concept of CSR and CG simultaneously, hence the purpose of this paper is to fill this gap.
Year
Volume
Pages
213-222
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Mgr, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, krzysztofek.anna@gmail.com
References
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Aluchna M., Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, E-mentor 2008/2(24).
 • Davis I., The biggest contract, The Economist 26 May 2005.
 • Hąbek P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 • Ho C., Corporate governance and corporate competitiveness: An international analysis, Corporate Governance: An International Review 2005.
 • Jamali D., Safieddine A.M., Rabbath M., Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Interrelationships, Corporate Governance: An International Review 2008/16/5.
 • Jastrzębska E., Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kendall N., Good corporate governance, Accountants’ Digest 1999/40.
 • Krzysztofek A., Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną, [w:] Stacharska-Targosz J., Szostak J. (red.), Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013/48.
 • Krzysztofek A., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Sokołowski J., Rękas M. (red.), Ekonomia, Prace Naukowe Uniw. Ekon. we Wrocławiu 2013/305.
 • Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu – ujęcie teoretyczne, Przegląd prawno- -ekonomiczny 2012/20/3.
 • Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście nadzoru korporacyjnego, [w:] Wiedza i gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności regionalnej, Kierownik Projektu W. Caban, Część 2, UJK, Kielce 2013.
 • Krzysztofek A., Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance 2012.
 • Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rozłucki W., Dobre praktyki w Polsce, Prawo europejskie w praktyce 2004/4/XI.
 • Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Samborski A., Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim, przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice 2011.
 • Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Uniw. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Stroiński R., Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie SA – wybrane zagadnienia na tle prawno porównawczym, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek Corporate Governance, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • Urbanek P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
 • Zapała S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10d5e461-6507-44b5-a4ec-b6d707a9031a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.