PL EN


2013 | 6(38) | 51-62
Article title

Zadłużenie spółek giełdowych w Polsce w latach 2008-2011

Content
Title variants
EN
Debt of the companies form the Polish Stock Market in 2008-2011
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono problem kapitału i jego struktury, ze szczególnym uwzględnieniem kapitałów obcych i ich znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania jednostki gospodarczej. Opisano podstawowe wskaźniki oceny zadłużenia, stosowane w teorii i praktyce wraz z ich wartością informacyjną. Na podstawie zebranych danych przeprowadzono analizę zadłużenia spółek kapitałowych w Polsce w latach 2008-2011, odnosząc je do pierwszej fali ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, z którym mamy obecnie do czynienia.
EN
The paper presents the problem of the capital and its structure, with particular emphasis placed on foreign capitals and their importance for the development and operations of enterprises. It describes the basic indicators of debt used in the theory and practice with their informative value. Based on the collected data, the author analyses the debt of companies in Poland in the years 2008-2011, referring them to the first wave of the global economic crisis with which we are now dealing.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Dubliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 • Higgins R.C., Analysis of Financial Management, Irvin, Homewood 1992.
 • Jurkowski T., Struktura kapitału a dynamika otoczenia przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, t. I, Wyd. Kreos, Szczecin 2005.
 • Miller M.H., Debt and Taxes, „Journal of Finance” 1977, vol. 32.
 • Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment, „American Economic Review” 1958, vol. 48.
 • Motylska-Kuźma A., Wieprow J., Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J., Corporate Finance, Irvin, Chicago 1996.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002.
 • Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wyd. A.E. we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • www.gpw.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10d66efc-8231-428e-a920-de9c2c975dd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.