PL EN


2011 | 5 | 109-121
Article title

Troska o fachowe przygotowanie zawodowe pracowników bibliotek w życiu i działalności Alodii Kaweckiej-Gryczowej i Józefa Grycza

Authors
Content
Title variants
EN
Professional Training of Librarians in the Views and Practice of Alodia Kawecka-Gryczowa and Józef Grycz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland, the idea of educating library personnel at university level has its roots already during the times of the Commission of National Education in the second half of the eighteenth century. The Grycz couple themselves belonged to the generation, which due to lack of such studies, had no degrees in library science, but in other fields of knowledge. Nevertheless, the issue of educating and training librarians to work with the reader and the book was one of their chief concerns. In their eyes the library was the ideal meeting point of the reader with the book, and the librarian – methodically prepared for the job – an ideal middle person. Alodia Kawecka-Gryczowa gained her first personal experience in training librarians in 1945. Józef Grycz among other delivered lectures at librarian courses organized in the Kórnik Library in 1945, and in the Jagiellonian Library in 1948. But his chief contribution in this field, showing to the full his pedagogical concepts with relation to librarian training, came through editing books, writing articles for journals devoted to library science, and writing textbooks and manuals aimed at educating candidates for the library profession.
Keywords
Contributors
author
 • Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Z. Gaca-Dąbrowska, Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007
 • H. Więckowska, Akademickie kształcenie bibliotekarzy. Zarys historyczny, Warszawa 1979
 • W kręgu nauki i bibliotek, („Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, 3), Warszawa 1993
 • E. Kurdybacha, W centrum polskiego bibliotekarstwa, czyli Józef Grycz (1890–1954), [w:] Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. B. Kocowski, Wrocław 1974
 • A. Kawecka-Gryczowa, Bibljotekarstwo publiczne, [w:] IV Zjazd Bibljotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja – 2 czerwca 1936 roku. Referaty, cz. 2, Warszawa 1936
 • P. Buchwald-Pelcowa, Wywiad z Prof. Dr Alodią Kawecką-Gryczową, Przegl. Bibliot., 48:1980, z. 3, s. 225–226
 • J. Grycz, O kursy bibljotekarskie, Przegl. Bibliot., 4:1930, z. 2, s. 186
 • J. Grycz, Historia bibliotek w zarysie, Warszawa 1949
 • J. Grycz, Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951
 • B. Bieńkowska, Przedmowa, [w:] W kręgu nauki i bibliotek, (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, 3), Warszawa 1993, s. 6
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10f03a5f-cfaa-4450-96b7-1bcaf2e42e1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.