PL EN


2013 | 2(34) | 225-238
Article title

Społeczne uwarunkowania rozwoju powiatóww województwie dolnośląskim w latach 2006-2011 –analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
Social determinants of development in Lower Silesian poviats in the period of 2006-2011 – a comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju w Polsce jest problemem często opisywanym w literaturze przedmiotu. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza kwestia rozmiarów i przyczyn niespójności obserwowanych wewnątrz regionów. Niniejszy artykuł na bazie rozważań teoretycznych poświeconych uwarunkowaniom rozwoju regionalnego przedstawia wyniki i wnioski z badań przeprowadzonych wśród dolnośląskich powiatów, mających na celu określenie ich sytuacji w sferze społecznej oraz przyczyn występujących w tym zakresie dysproporcji.
EN
Differences in the socio-economic conditions in Polish regions are widely described in the literature on the subject matter. The results of empirical research allow to indicate consider-able variation among the poviats in Lower Silesian region. It should be noted that the observed diversity over the Lower Silesian poviats during the investigated years did not show a downward trend, which should be a starting point for the debate over the particular tools for narrowing the gap between the least and most developed areas.
Year
Issue
Pages
225-238
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Appenzeller D. Metodologiczne problemy opisu i prognozowania kondycji finansowej, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, J. Szanduła, Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
  • Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2003.
  • Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej, red. S. Bartosiewicz, wyd. III., Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1992.
  • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1(8).
  • Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, „Studia Regionalne i Lokalne”, EUROREG, t. 22(55), Warszawa 1998.
  • Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2010.
  • Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, red. S. Golinowska, Raport IPiSS, z. 16, Warszawa 1998, s. 30.
  • Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1114fd53-6b9a-4c16-88b2-6948c5d19425
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.