PL EN


2014 | 201 | 393-403
Article title

Specyfika polityki rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
Specificity of the Politics of the Accounting of Self-Contained Public Healthcare Centres
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland entities not being entrepreneurs are among healing entities determined with name of self-contained public healthcare centres (SPZOZ). In the article the special regulations included in the act on healing activity were presented referring to the SPZOZ financial management and influencing the accounting of such subjects. Additionally an influence of, so outside, as well as internal factors which they are exerting was stressed he influences the politics of SPZOZ accounting and are creating the specificity of solutions applied by such entities. Simultaneously they paid attention to meaning of the SPZOZ financial result to further functioning and the need of taking concrete actions by the entity creating in case of the loss.
Year
Volume
201
Pages
393-403
Physical description
Contributors
References
  • Chluska J., Rachunkowość zakładów opieki zdrowotnej w krótkim i długim czasie, w: Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
  • Chluska J., Wartość godziwa w rachunkowości SPZOZ, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
  • Fijałkowska B., Efektywność a restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w: Zarządzanie i finanse, cz. 1, red. P. Antonowicz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012.
  • Fijałkowska B., Maroszek J., Kreowanie wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 r., w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.
  • Kulis I., Kulis M., Stylo W., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Kraków 1999.
  • Lubicz M., Zarządzanie i rachunek kosztów a decyzje w opiece medycznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 719, Wrocław 1996.
  • Macuda M., Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem jednorodnych grup pacjentów, rozprawa doktorska, UE w Poznaniu, Poznań 2013.
  • Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, ODDK, Gdańsk 2008.
  • Zaleska B., Wallis A., Rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania nr 12, Koszalin 2008.
  • Zbroja A., Decyzyjny rachunek kosztów w szpitalu - konieczność czy alternatywa?, w: Zarządzanie finansami placówek medycznych, IPiS, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-111842fc-2999-40c1-900f-9099c4f54d0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.