PL EN


2017 | 8 | 2 | 177-188
Article title

Archiwum Ogniska Polskiego w Turynie — akta nieocenionej działalność propolskiej we Włoszech

Authors
Title variants
EN
Archive of Polish Hearth in Turin: Files of Inestimable Activities for Poland in Italy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność na rzecz kultury i języka polskiego prowadzona przez słynną polonofilską rodzinę Begeyów to nie jedyny polski akcent w Turynie. To właśnie w stolicy Piemontu działa najprężniejsze polskie stowarzyszenie — Ognisko Polskie w Turynie, którego początki sięgają czasów powojennych. Opisując formowanie się Ogniska Polskiego w Turynie, profesor Krystyna Jaworska wskazuje na nieformalny początkowo charakter tej organizacji. Jednakże na przestrzeni lat turyńska zbiorowość stała się aktywna na wielu płaszczyznach, co potwierdzają dokumenty przechowywane w archiwum stowarzyszenia, ukazujące zarazem zapomniane, a jakże istotne dziedzictwo polskiej wojennej emigracji niepodległościowej we Włoszech.
EN
Activities related to the promotion of Polish language and culture led by the famous Poland’s admirer — Begey family, is not the only Polish accent in Turin. In the capital of Piedmont operates the most dynamic Polish Association — The Polish Hearth in Turin which origins date back to the war times. Describing the formation of the Polish Hearth in Turin, professor Krystyna Jaworska, at the beginning, points to the informal nature of that organization. However, over the years, the community in Turin became active in many areas which is confirmed by the documents kept in the archives of the association. At the same time, these documents are showing a forgotten but very important legacy of Polish war emigration in Italy.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
177-188
Physical description
References
 • Halecki, Oskar. Il primo Millenio della Polonia Cristiana. Roma: Hosianum, 1966.
 • Henczel-Wróblewska, Lidia. Polacy w kulturze Piemontu w XIX wieku i pierwszych dekadach XX wieku. Poznań: IH UAM, 2014.
 • Jaworska, Krystyna. „Emigracyjna działalność na rzecz kultury polskiej na przykładzie Ogniska Polskiego w Turynie”. Dostęp 10.03.2015. http://www.pon.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2014/ 01/Emigracyjna-dzialalno%C5%9B%C4%87-na-rzecz-kultury-polskiej.pdf.
 • [Jaworski, Jan]. Il discorso pronunciato il 4/XII/66 dal Ing. Jan Jaworski Presidente del Comitato Torinese per la celebrazione del Millenio, mentre ha consegnato i premii istituiti dalla Communità Polacca.
 • Leoni, Guido. „La colonia polacca ringrazia Torino per vent’anni di amichevole ospitalità”. Gazetta del popolo z 5.12.1966.
 • List gen. W. Andersa do Koła S.P.K Turyn z dn. 15 listopada 1962 r.
 • List Koła S.P.K. Turyn do Generała Broni Władysława Andersa z dn. 5 grudnia 1962 r.
 • List Komitetu Opieki nad Cmentarzami Drugiego Korpusu we Włoszech w Londynie do Komitetu Opieki nas Cmentarzami Drugiego Korpusu w Rzymie z dn. 30 kwietnia 1962 r.
 • Notatka do ewent. wykorzystania w Dzienniku lub Tyg. Polskim.
 • Notatka. Odnowienie Cmentarza pod Bolonją [Bolonią] sporządzona przez inż. Jana Jaworskiego dn. 21.5.1964 r.
 • Ognisko Polskie w Turynie. Communità Polacca di Torino. Pięćdziesiąt lat historii. Cinquant’ anni di Storia. Red. Mieczysław Rasiej. Pessano: Mimep-Docete, 2002.
 • Rasiej, Mieczysław. Confereza tenuta per le celebrazioni del Millenio della Polonia Cristiana. Torino, Loreto, 1966.
 • Sprawozdaniu z oględzin technicznych Cmentarza wojennego w Loreto, dokonanych przez inżynierów Romana Wajdę i Jana Jaworskiego z Turynu. Loreto 27.09.1961.
 • „Stypendia na Uniwersytecie w Turynie ufundowała miejscowa kolonia polska”. Dziennik Polski [wycinek prasowy w Archiwum; bez daty].
 • Szupenko, Mekrela S. „Listy do Redakcji. Cmentarz w Loreto”. Dziennik Żołnierza z 26.10.1961.
 • „«Troska» SPK o Stan Cmentarzy Polskich we Włoszech”. Polacy w Świecie z 2.07.1961.
 • „Wojskowy Cmentarz w Loreto to posępny obraz zaniedbania i opuszczenia”. Polacy w Świecie z 10.09.1961.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-111f5071-fa53-4232-b7cd-a6e433b91ad7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.